Tymi słowami prezydent Chin Xi Jinping wyraził swe oczekiwania co do zdolności retencyjnych terenów zielonych urządzanych w chińskich miastach. Po serii wielkich powodzi w latach 1012 i 2013 Chińczycy jako jedni z pierwszych opamiętali się i zaczęli dostrzegać niebezpieczeństwa wynikające z betonowania znacznych powierzchni ziemi. Zauważyli, że tereny zielone mogą wchłaniać nadmiarową wodę i stopniowo oddawać ją do otoczenia. To właśnie jest podstawą idei błękitno-zielonej infrastruktury miasta.

Data dodania: 2024-04-17

Wyświetleń: 184

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Miasta powinny być jak gąbki!

Odciążając kanalizację deszczową, błękitno-zielona infrastruktura zapobiega powodziom w samym mieście i na terenach położonych poniżej danego miasta. Oczywiście pełni też ona funkcje tradycyjnej zieleni miejskiej – jak na przykład zwiększenie komfortu życia mieszkańców czy wprowadzanie w mieście korzystnego mikroklimatu. Przyczynia się też do wzrostu lokalnej miejskiej bioróżnorodności – a to dlatego, że przy jej urządzaniu (jak i w innych tak zwanych rozwiązaniach opartych na przyrodzie, czyli wykorzystujących dla osiągnięcia zamierzonego celu naturalne procesy przyrodnicze) zaleca się stosowanie roślinności rodzimej, a ponadto dostosowanej do siedliska, na jakim ma być uprawiana.

Jest to idea stosunkowo nowa, ale dla swej użyteczności coraz bardziej powszechna i popularna. Może być – i jest – wprowadzana najczęściej w postaci tak zwanych ogrodów deszczowych, których głównym celem jest właśnie przyjmowanie wody opadowej, zarówno z własnej powierzchni, jak i z bezpośredniego otoczenia. Ale ogrody deszczowe to nie jedyna jej forma. W wielu miastach tworzy się w jej ramach przykładowo zielone dachy, zielone ściany, zielone przystanki komunikacji miejskiej, specjalnie zaprojektowane skwery albo tak zwane mikroparki.

Urządzanie błękitno-zielonej infrastruktury nie jest łatwe. Jeżeli ma ona rzeczywiście pełnić swe funkcje, musi być odpowiednio zaplanowana. Dlatego jej wykonanie należy polecić specjalistom. Tworzeniem tej specyficznej i pełniącej wiele odpowiedzialnych zadań zieleni miejskiej zajmują się architekci krajobrazu. Inżynierowie tego kierunku są coraz chętniej zatrudniani przez samorządy lokalne.

Także mieszkańcy, chociaż przyzwyczajeni często raczej do tradycyjnej formy zieleni miejskiej, odpowiednio poinformowani i edukowani mogą przekonać się do rozwiązań opartych na przyrodzie. Są one coraz częściej obecne w przestrzeni miejskiej i ludzie zaczynają rozumieć po co i dlaczego. Najprostszym przykładem takiej zmiany jest łąka kwietna zamiast równo strzyżonego trawnika – dzięki głębszym systemom korzeniowym roślin łąkowych jest ona znacznie bardziej odporna na niekorzystne warunki pogodowe, a przy tym zwiększa retencję powierzchniową i miejską bioróżnorodność. A wygląd? Może i jest inny niż trawnika, ale też piękny. Gusty ludzkie wszak można wychowywać także...

Licencja: Creative Commons
0 Ocena