Ustka jest w okresie wakacyjnym jednym z najchętniej wybieranych kurortów w Polsce. Rośnie natężenie ruchu samochodowego, więcej jest też pieszych. Mimo wszystko zwiedzanie jest bardzo bezpieczne i bezstresowe. 

Data dodania: 2015-09-03

Wyświetleń: 907

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ułatwiają to liczne inwestycje w tzw. infrastrukturę okołoturystyczną, a z tych projektów zdecydowanie najważniejszym w ostatnich latach była budowa kładki pieszej nad kanałem portowym, co pozwoliło na połączenie wschodniej i zachodniej strony miasta.

W mieście wyznaczone są dwa główne szlaki turystyczne, oba o randze szlaków głównych, czyli oznaczone zgodnie z obowiązującym schematem barwą czerwoną i żółtą. Trasa obu szlaków na całej długości szlaku żółtego pokrywa się, natomiast szlak czerwony dociera dalej na północ. Jako szlaki główne, trasy te zostały poprowadzone bezpiecznymi trasami wzdłuż głównej drogi przecinającej miasto w kierunku północ-południe. Zdecydowana większość długości szlaków jest w bardzo dobrym stanie, szlaki są również dostępne dla osób o ograniczonej sprawności, nie będzie także problemu ze spacerem z wózkiem dziecięcym.

Kładka nad kanałem portowym

Kładka nad kanałem portowym otwarta w 2013 roku jest ważnym elementem infrastruktury okołoturystycznej. Zlokalizowana tuż przy latarni morskiej jest świetnym i bezpiecznym sposobem na dostanie się z lewobrzeżnej części miasta na prawy brzeg kanału. Mimo że nie znajduje się na trasie żadnego szlaku, stanowi dla nich ciekawą alternatywę, a więc pełni nie tylko znaczną rolę funkcjonalną – jest także po prostu atrakcją turystyczną.

A może na rower?

W Ustce wyznaczonych jest 6 oznakowanych ścieżek rowerowych o długości od 320 do 1100 metrów (to rozsądne długości, biorąc pod uwagę wielkość miasta oraz ilość dostępnej przestrzeni). Częściowo przez Ustkę przebiegają również szlaki rowerowe wyższego poziomu: międzynarodowy R10 i (zielony) i czerwony krajowy. Nie docierają one jednak do północnej części miasta, odbijając wcześniej na wschód. Szlaki rowerowe są dobrze oznakowane, ale ze względu na swoją rangę prowadzone są wzdłuż wygodnych ulic, a nie wydzielonymi drogami dla rowerów.

Droga świętego Jakuba

To alternatywna trasa piesza, która dociera nad brzeg morza już za wschodnią granicą miasta Ustki, a w samej Ustce prowadzi przez centrum, łącząc się z czerwonym szlakiem pieszym. Jest to trasa wyższego rzędu o nieco innej strukturze niż podstawowe szlaki piesze, niemniej jednak również jest łatwo dostępna, a jej przejście nie wymaga przygotowania kondycyjnego.

Poza szlakami

Ustkę warto zwiedzać również poza wyznaczonymi szlakami, szczególnie w północnej części miasta. Są to tereny zielone o niewielkim stopniu urbanizacji i stosunkowo luźnej zabudowie mieszkalnej. Ze względu na zdecydowanie mniejszy ruch na uboczu wszystkie tego rodzaju trasy charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Oznakowanie dróg, w tym oznakowanie przejść dla pieszych, jest w większości wyraźne i jednoznaczne, co jeszcze bardziej ogranicza możliwość wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Bardzo dobrze utrzymana jest infrastruktura okołoturystyczna w obszarze, na którym skoncentrowane są ośrodki oferujące noclegi. Ustka jest miastem przejrzystym o stosunkowo prostym układzie przestrzennym i dobrze widocznej hierarchii dróg. Drogowskazy ustawione na drogach wyjazdowych i dodatkowe tablice informacyjne ułatwiają orientację w terenie, czyniąc zwiedzanie jeszcze bezpieczniejszym.

Podsumowanie

Niezależnie od obranej strategii zwiedzania, Ustka jest miastem przyjaznym i bezpiecznym. W praktyce nawet osoby mające kiepską orientację przestrzenną z łatwością się tutaj odnajdą, a dobre utrzymanie szlaków turystycznych pozwala na ich pokonanie również osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, co czyni z tego miasta idealny cel nie tylko wakacyjnych wojaży.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena