W wielu miastach mówi się o konieczności przystosowania infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej dla potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Ustka ma ambicję, aby...

Data dodania: 2015-09-03

Wyświetleń: 617

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 do 2020 roku stać się miejscem przyjaznym niepełnosprawnym, co ma być realizowane między innymi przez likwidację zagrożeń dla zdrowia osób o ograniczonej aktywności ruchowej i z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Standardowym postępowaniem we wszystkich miastach jest instalacja sygnalizacji świetlnych z sygnałem dźwiękowym dla osób niedowidzących i niewidomych oraz przebudowa przejść dla pieszych, oraz innych istotnych elementów infrastruktury drogowej z wykorzystaniem wpierających elementów o charakterystycznej nawierzchni. Dzięki temu osoby niepełnosprawne są zdecydowanie bezpieczniejsze i mogą samodzielnie poruszać się w obrębie miasta bez ryzyka poważnego wypadku.

Jako że Ustka jest miastem relatywnie niewielkim, do wykonania jest stosunkowo nieduża ilość zadań, ale za to ich znaczenie jest niebanalne. Stopniowo budowane są kładki, podnośniki, usuwane są bariery architektoniczne, a w ich miejscu powstają specjalne podjazdy. Dodatkowo w różnych miejscach miasta wyznaczone zostały – również w obrębie strefy płatnego parkowania – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tzw. koperty. Z każdym rokiem wakacje w Ustce są dla osób niepełnosprawnych coraz przyjemniejsze i coraz bezpieczniejsze.

Już w obecnym sezonie plaże usteckie zostały częściowo przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej aktywności ruchowej, instalowane są również odpowiednie urządzenia i znoszone bariery architektoniczne w najważniejszych z punktu widzenia turystyki punktach miasta, w tym przy samych atrakcjach turystycznych, w muzeach i przy pomnikach usteckich. Dzięki takim działaniom wypoczynek jest bezpieczniejszy.

Szlaki turystyczne (żółty i czerwony) są na zdecydowanej większości swojej długości dostępne dla osób niepełnosprawnych, większość barier, takich jak wysokie krawężniki najazdowe czy nierówna nawierzchnia chodników, została już wyeliminowana. Oczywiście korzystają na tym wszyscy turyści i w przypadku tego rodzaju działań trudno mówić o działaniu celowym, mającym na uwadze przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, jednak nawet gdyby był to tylko efekt uboczny podejmowanych działań, to pominąć go nie sposób.

Przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jest większość obiektów gastronomicznych i oferujących noclegi. Ustka zresztą w dużej mierze właśnie dzięki inwestycjom prywatnych inwestorów staje się miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla niepełnosprawnych. Z jednej strony jest to oczywisty kierunek rozwoju dla miasta będącego całorocznym kurortem, a z drugiej strony wydaje się to rozsądnym posunięciem również w ramach funkcji turystyczno-rekreacyjnej, ponieważ obecnie wyznaczane standardy mówią wyraźnie, że niepełnosprawność nie powinna być czynnikiem wykluczającym z aktywności turystycznej, a jednocześnie to nie osoby niepełnosprawne muszą się przystosowywać do wymogów architektonicznych, ale raczej na odwrót.

Warto w tym miejscu dodać, że również część linii autobusowych kursujących między Ustką a Słupskiem jest obsługiwana przez autobusy niskopodwoziowe lub wyposażone w podnośniki dla wózków inwalidzkich, zmodernizowana została także infrastruktura przystankowa, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp do komunikacji. Przystosowane zostały do ich potrzeb również placówki ochrony zdrowia, spora część obiektów handlowych, a informacja turystyczna poza standardowymi przewodnikami zajmuje się również wypożyczaniem przewodników w wersji głosowej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena