Wspólnicy w spółce posiadają różne prawa, jednym z takich praw jest możliwość sprzedaży udziałów w spółce. Jest to sposób na pozyskanie kapitału, który będzie można wykorzystać do realizacji innego przedsięwzięcia.

Data dodania: 2015-03-05

Wyświetleń: 1499

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Sprzedaż udziałów w spółce

Jesteś wspólnikiem w jakiejś spółce? Nie chcesz już dalej tego ciągnąć? Przestało Cię to interesować? Mam dla Ciebie bardzo dobre wyjście, którym jest sprzedaż udziałów w spółce. W tym artykule nieco przybliżę Ci ten temat, abyś wiedział, na czym to w ogóle polega.


Na sam początek musisz wiedzieć, że umowa, której głównym przedmiotem będzie sprzedaż udziałów w spółce, koniecznie musi zostać sporządzona w formie pisemnej, a następnie podpisana. Podpisy te muszą zostać potwierdzone notarialnie. Ma to na celu zapobiec takim działaniom jak antydatowanie czynności prawnych.

Jeśli chcesz sprzedać swoją część firmy, gdzie jesteś wspólnikiem, razem z pozostałymi wspólnikami macie prawo, aby określić kategorię osób, które te udziały mogą nabyć. Mogą to być na przykład pozostali wspólnicy albo osoby prezentujące dany zawód, umiejętności, wykształcenie, płeć, posiadające określone wartości majątkowe lub posiadające określone zezwolenia. Są to zapisy ograniczające i pozwalające w zasadzie kontrolować krąg osób mogących nabyć udziały w spółce czym zainteresowani będą sami wspólnicy, tworzący już na etapie powstawania umowy spółki, politykę nabywania udziałów. Ograniczenie to pozwala kontrolować osoby, które chcą nabyć od Ciebie udziały.


Innym postanowieniem, które może zostać zaliczone do ograniczeń związanych z kwestią, którą jest sprzedaż udziałów w spółce jest zastrzeżenie, które informuje pozostałych wspólników o tym, że to właśnie oni mają pierwszeństwo nabycia udziałów lub prawo pierwokupu. Jeśli wyrazisz zgodę na to, aby zbycie udziałów odbyło się przez pozostałych wspólników, to wspomniane zbycie może nastąpić z pominięciem zasady pierwszeństwa. W tej sytuacji zgoda ta będzie dotyczyć tylko danego przypadku zbycia udziałów. Po wyczerpaniu procedur takich jak: prawo pierwszeństwa, prawo przyłączenia i prawo ciągnienia, Ty jako wspólnik zbywający możesz swoje udziały zbyć na rzecz nabywcy, którym będzie osoba trzeci.


Prawo pierwszeństwa polega na tym, iż wspólnik zbywający ma obowiązek zawiadomić każdego pozostałego wspólnika w formie pisemnej, nie będącej jednak ofertą, w którym to zawiadomieniu zaproponuje wspólnikom zbycie udziałów na takich zasadach, jakie również zaproponuje osobie trzeciej, chętnej do kupienia. W kwestii prawa przyłączenia, każdemu wspólnikowi, który nie wykonał swego prawa pierwszeństwa we wskazanym okresie, przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia udziałów przez wspólnika zbywającego. Później osoba trzecia, która zainteresowana jest owymi udziałami, składa pozostałym wspólnikom wniosek z propozycją nabycia udziałów. Należy również wspomnieć o prawie ciągnienia, na podstawie którego wspólnik zbywający całość swoich udziałów na rzecz osoby trzeciej, może żądać od reszty wspólników, aby również swoje udziały w spółce zbyli na tych samych zasadach, jak zaproponował to wspólnik zbywający. Podsumowując. Każda osoba, której dotyczy sprzedaż udziałów w spółce, w różny sposób może modyfikować prawo dotyczące zbycia swoich udziałów. 
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena