Artykuł przedstawia podstawowe lecz konkretne i niezbędne informacje przydatne podczas rekrutacji i selekcji nowych pracowników w firmie.

Data dodania: 2008-05-29

Wyświetleń: 5768

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rekrutacja w firmie jest sformalizowanym procesem naboru ludzi na wolne stanowisko.

Selekcja personelu jest jednym z wielu narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Sposób wyboru pracownika, przez eliminowanie osób nie spełniających wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi.

Już od dawna możemy zaobserwować wzrost znaczenia czynnika ludzkiego w organizacji. Pracownicy są bardzo ważni, liczy się ich zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa. Ludzie stanowią niematerialne zasoby firmy, które ze względu na swoje cechy mają znaczenie strategiczne. Dobór prawidłowych ludzi do zespołu w firmie, jest jednym z najważniejszych czynników jej powodzenia. Uważa się, że zasoby ludzkie są bardzo często większym aktywem, niż jakiekolwiek inne, w tym finansowe. Możesz w prostszy sposób pozyskać odpowiedni sprzęt, narzędzia, nieruchomości, środki finansowe, niż zbudować zespół składający się z odpowiednich członków. Poza tym błąd ludzki jest kosztowny w przeciwieństwie do innych zasobów, takich jak np: ziemia, kapitał i tego błędu nie da się do końca wyeliminować. Jedynym sposobem jest zatrudnienie najlepszych.
Odpowiedni zespół pracowników, potrafi wynieść firmę na wyżyny, spowodować, iż będzie odnosiła sukcesy na wielu szczeblach, zadba o jej rozwój, spowoduje, że praca w niej będzie bardziej przyjemna i efektywna dla pozostałych. Nieodpowiedni ludzie w firmie, są powodem marnotrawstwa wielu środków, czasu, pieniędzy i być może cierpienia nie tylko dla samego pracownika, ale także dla właściciela, przełożonego oraz współpracowników.

Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji i podjęcie decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, jest na tyle istotną kwestią dla firmy, iż wiedza na ten temat powinna być w posiadaniu każdego rekrutującego menadżera.

Mogłoby się wydawać, że obecnie nie ma problemu z doborem personelu, że jest wielu chętnych i to wysoko wykwalifikowanych. Obecnie wracają już pierwsze osoby z Wielkiej Brytanii. Jednak największy problem jest w sprecyzowaniu wymagań samej firmy, określenie jakich pracowników potrzebuje przedsiębiorstwo na miarę swej działalności. Pracownicy jako strategiczny zasób, powinni identyfikować się w swych poczynaniach z działaniem firmy. Już dawno pracownik przestał być jednym z czynników produkcji.

Pracodawca ma wiele korzyści z posiadania odpowiednio dobranego zespołu. Między innymi: pracownicy postępujący uczciwie pozwalają pracodawcy zmniejszyć koszta organizacyjne poprzez zmniejszenie kontroli.

Pracownicy, którzy są lojalni zmniejszają koszty związane z naborem i szkoleniem nowych osób. A także pomagają przezwyciężyć kryzys, pracując bez wypłat lub broniąc dobrego imienia firmy.
Pracownicy zaangażowani warunkują szybki i rzetelny przepływ informacji.
Jednak pozyskanie i właściwy dobór ludzi do pracy to żmudna, wymagająca przygotowania praca komórki HR.

Aby osiągnąć cel - pozyskać takich pracowników jakich naprawdę potrzebuje przedsiębiorstwo, zanim zacznie się proces rekrutacji i selekcji personelu, należy przeprowadzić analizę pracy. Efekty analizy pracy, zależne od użytych metod, to najczęściej: profil stanowiska i opis idealnego kandydata. Opis stanowiska pracy to dokument opisujący treść i przedmiot pracy oraz jej zakres. Profil pracownika to dokument opisujący wiedzę, umiejętności, zdolności i inne cechy (np. psychologiczne predyspozycje) niezbędne dla efektywnego wywiązywania się ze swoich obowiązków na danym stanowisku pracy.

Na dane stanowisko można pozyskiwać kandydatów z zewnątrz lub z wewnętrznego źródła. Jednak należy pamiętać, że każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Jedną z zalet rekrutacji wewnętrznej jest obustronna znajomość - przedsiębiorstwo i kandydat dysponują prawdziwą wiedzą o sobie. Wadą zaś mogą być konflikty interpersonalne, wynikające z zazdrości, złamania zasad zwyczajowych starszeństwa, co może obniżyć motywację do pracy. Rekrutacja zewnętrzna ma zalety typu rozwojowego, zyskanie nowych wizji. Na poparcie tej zalety przytoczę złotą myśl Alberta Einsteina:

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to coś robi"

Następnym ważnym krokiem jest skonstruowanie odpowiedniego ogłoszenia o wolnym wakacie i zdecydować o metodzie rekrutacji. Do wyboru są takie opcje jak: rozmowa kwalifikacyjna, headhunting, testy kompetencji, assessment center. Każdy poważny rekruter, powinien umieć opracować zależnie od specyfiki stanowiska odpowiednią metodę rekrutacji, odpowiedni standard zestawu pytań lub zadań. Dzięki temu uniknie się dyskryminacji, a zyska się możliwość łatwego porównania odpowiedzi. Podczas rekrutowania kandydatów na większość stanowisk ja osobiście polecam Assessment Center: szereg testów, ćwiczeń, wywiadów i symulacji, które mają zbadać potencjał i możliwości twojego rozwoju w firmie. Każde AC tworzone jest pod konkretną firmę i stanowisko. Psychologowie wspólnie z firmą ustalają, jakie umiejętności i kwalifikacje wymagane są na dane stanowisko, potem ustalają zadania, które mają wykazać, w jakim stopniu kandydat dysponuje tymi cechami.

Człowiek najlepiej się uczy, gdy wiedzę pozyskaną podczas kursów czy dyskusji z fachowcami sprawdza w praktyce. Wiedzę można zyskać ciągle dokształcając się. Kto nie idzie w przód, ten się cofa.Licencja: Creative Commons
0 Ocena