Polska, jako kraj będący członkiem Unii Europejskiej musi stosować wiele zasad finansowych oraz prawnych dostosowanych do całej Wspólnoty. Niby nie ma jednego wspólnotowego prawa na terenie krajów UE, ale jest wiele przepisów prawa, które Polska podobnie jak inne kraje należące do Unii Europejskiej musi stosować.

Data dodania: 2012-10-08

Wyświetleń: 1468

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przepisy te są wydawane w postaci różnych dokumentów prawa stanowionego (jak przykładowo unijne dyrektywy odnoszące się do takich zagadnień jak podatki w Unii Europejskiej). Co do kwestii podatkowych, również tych jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o regulacje unijne, na przykład w postaci unijnych dyrektyw. Podatki europejskie istnieją, czy nam się to podoba czy nie.

Unia Europejska w sposób szczególny w zakresie opodatkowania nastawiła się na społeczeństwo oraz dobro wspólne. W zakresie tej drugiej sprawy, każdy kraj ze swoich własnych, państwowych podatków musi dodatkowo zasilać budżet banku Unii Europejskiej, czyli EBC -  Europejskiego Banku Centralnego. To sprawia, że i dla władz lokalnych podatki europejskie nie są do końca przyjemne, ponieważ i one odprowadzają podatki i nałożone są odgórnie obciążeniami podatkowymi. Płacąc podatki do europejskiego budżetu zasilają oni wspólną unijną kasę, czyli unijny budżet chroniący dobro wspólne Unii Europejskiej i pozwalającej jej prowadzić bogatą politykę wydatkowania środków finansowych. Warto wiedzieć, że budżet UE, zasilony w podatki w Unii Europejskiej musi być zerowy albo dodatni. Unia nie ma własnych wpływów, którymi jest w stanie gospodarować, aby obniżyć swoje zadłużenie, a poza tym jako instytucja ogólnoeuropejskiego zaufania, budżet całej wspólnoty nie może być ujemny. Czy to faktycznie jest dobro wspólne?

Czy dobrem wspólnym możemy nazwać wspólny budżet Unii Europejskiej? To pytanie należy rozumieć pod wieloma postaciami i każdy sam powinien potrafić na nie odpowiedzieć.

O ile jeszcze można powiedzieć bez przeszkód, że w odniesieniu do Polski, dobro wspólne jakie rodzą podatki w Unii Europejskiej jest dość wiarygodne, o tyle inne kraje w przeciągu ostatnich lat nie wspominają miło swoich obciążeń podatkowych. Polska miała akurat w ostatniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej szczęście, bowiem wydatków jakie musiała ona w tym czasie przeznaczyć do europejskiego budżetu było zdecydowanie mniej niż wpływów. Dzięki temu podatki Unii Europejskiej Polsce jak na razie kojarzą się bardzo miło. Dzięki nim, Polska mogła znacznie rozwijać się w ostatnich latach. Wpływy z tytułu podatków, jakie Unia Europejska przeznaczyła na Polskę naprawdę znacznie zasiliły nasze możliwości rozwoju. Taki cel jak dobro wspólne mają właśnie programy unijne, które finansuje się z podatków w Unii Europejskiej.  Są one  bardzo korzystne dla krajów, na które Unia Europejska przeznacza swoje środki finansowe. W obecnej perspektywie finansowej to właśnie Polska miała to szczęście, aby otrzymać więcej ze wspólnotowej kasy niż do niej wpłaciła. I teraz możemy obserwować tego efekty.

Licencja: Creative Commons