Profil Użytkownika

Moja praca to

historyk

Moje zainteresowania

historia, muzyka klasyczna i ludowa

Po Artelis spodziewam się…

Rozpowszechnienia moich tekstów

W ludziach cenię...

uczciwość, odwagę intelektualną, empatię

Pokaż więcej