Wiele osób pakuje się w kłopoty biorąc kredyt na spłatę poprzedniego i w ten sposób nigdy nie wychodzi się z pętli zadłużenia. Często także nie jesteśmy w stanie wywiązać się na bieżąco z finansowych zobowiązań.

Data dodania: 2012-03-31

Wyświetleń: 1405

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Jak sobie pomóc?

Jeżeli rata kredytu nie wpłynie do banku w terminie, to nic Ci nie grozi. W banku pomyślą, że o tym zapomniano lub przelew gdzieś zaginął. Jednak z czasem bank telefonicznie przypomni Ci o Twoim długu.

I tutaj jest najlepszy moment na negocjacje z bankiem.

Przed wizytą w banku, zbierz wszystkie dokumenty, które poświadczą Twoją pogorszoną sytuacje finansową (może to być np. wypowiedzenie z pracy, zaświadczenie od lekarza o chorobie). Warto też obliczyć wysokość raty, którą będziesz mógł w stanie płacić (bank może o to zapytać).

Tak przygotowany udaj się do banku na rozmowę z jego przedstawicielem.

Bank może zaproponować następujące rozwiązania:

Wakacje kredytowe - jest to zawieszenie spłaty kredytu na jakiś czas lub tylko spłata odsetek.

Pamiętaj!  Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie spłaty kolejnej raty kredytu.

Obniżenie rat przez wydłużenie okresu kredytowania - tutaj Twoje zobowiązanie wobec banku zostanie rozłożone na więcej, ale mniejszych spłat.

Pamiętaj! Minusem tego rozwiązania jest dłuższy czas naliczania odsetek.

Kredyt konsolidacyjny - zamiast kilku kredytów różnie oprocentowanych - spłacasz jeden.

Masz zaległości i unikasz kontaktu z bankiem

Nawet w takiej sytuacji warto próbować porozumieć się z bankiem. Zdecyduj się na to, bo to jest jedyny sposób na uniknięcie przykrych konsekwencji.

Gdy tego nie zrobisz:

Twoja sprawa zostanie skierowana do działu windykacji. Będą żądać od Ciebie spłaty zadłużenia i zacznie się nagabywanie telefoniczne i listowne.

Bank wypowie Ci umowę kredytową. Zwykle dochodzi do tego, gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu przez kilka miesięcy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to okres jej wypowiedzenia wynosi 30 dni. Gdy ten okres upłynie obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrócenie reszty kredytu wraz z odsetkami.

Komornik. Gdy nie oddasz długu, bank wystawi tytuł wykonawczy, który będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Bank będzie miał prawo wskazać komornikowi składniki Twojego majątku, z których należy prowadzić egzekucję.

Pamiętaj! Obowiązuje zasada wyboru takich składników, których zajęcie będzie najmniej szkodliwe dla dłużnika.

Wpis do Krajowego Rejestru Długów - bank wystąpi z powodu Twojego zadłużenia o wpisanie Cię na tzw. czarną listę dłużników. Zamknie Ci to drogę do jakiekolwiek kredytu.

Sprzedaż Twojego długu

Twój dług może zostać sprzedany przez bank zewnętrznej firmie windykacyjnej.

A ta zacznie Cię monitować telefoniczne lub wysyłać pisma ponaglające do zapłaty ( do tego dojdzie groźba skierowania sprawy na drogę sądową).

Gdy otrzymasz takie pismo, to skontaktuj się z firmą i wyjdź z propozycją np. spłaty zadłużenia w ratach. Jeśli tego nie zrobisz, to windykator wystąpi do sądu o nakaz zapłaty, a gdy go uzyska przekaże sprawę komornikowi. Wtedy do długu i odsetek dojdą jeszcze koszty egzekucji komorniczej w wysokości: 15 % wartosci dochodzonej należności,a przy egzekucji - z wynagrodzenia za pracę - 8 %. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena