Każdy budynek, każda konstrukcja posiada instalację elektryczną. Co prawda zdarzają się pojedyncze wyjątki, jednak należy wiedzieć, iż przeprowadzanie regularnych kontroli instalacji elektrycznych, jest wymagane specjalnymi przepisami. Jak zatem wyglądają takie kontrole.

Data dodania: 2012-03-26

Wyświetleń: 1504

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zacznijmy od tego, że pomiary energetyczne, wykonywane w ramach regularnych kontroli instalacji elektrycznych, regulowane są przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym, z dnia 7 lipca. Najczęściej, podczas takich pomiarów, przeprowadza się kontrolę stanu technicznego instalacji, a także piorunochronów.

Pomiary energetyczne, przeprowadzane są co jakiś czas, w zależności od tego, z jakim przeznaczeniem pracują dane urządzenia elektryczne. Okresowe badania, zaliczają się przede wszystkim do takich czynności jak: pomiary jakości ochrony wszelkich urządzeń i maszyn elektrycznych, rezystencja izolacji przewodów elektrycznych, pomiary wszelkiego rodzaju uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, a także co może być zaskoczeniem, wszelkiego rodzaju badania, mające na celu ustalenie poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.

Pomiary energetyczne, to nie tylko okresowe, regularne badania wszelakich instalacji związanych z prądem, to również tzw. pomiary dodatkowe.

Pomiary dodatkowe, będą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju badania, mające na celu sprawdzenie poprawnego działania urządzeń elektrycznych oraz przewodników prądu, które dopiero co zostały przygotowane i przekazane do użytkowania. Zatem, w skład tego rodzajów pomiarów energetycznych wchodzą zadania związane z kontrolą wyłączników elektrycznych, przekaźników elektrycznych, a także wszystkie elementy elektryczne, w urządzeniach, które zostały przekazane do kontroli.

Pomiary tego typu są niezwykle ważne. Pozytywna ocena, wydana podczas kontroli tego typu urządzeń, pozwala tak naprawdę na rozpoczęcie pracy, na uruchomienie choćby produkcji. Negatywna opinia, sprawia iż nie może odbyć się odbiór maszyn, osoba która w nie zainwestowała, jest zmuszona do przeprowadzenia poprawek czy nawet zakupu nowego sprzętu.

Nie dokonywanie okresowych pomiarów energetycznych, może prowadzić do niezwykle groźnych wypadków. Porażenie prądem, wszak może spowodować nawet śmierć, dlatego też powinniśmy zdawać sobie sprawę, jak ważne są pomiary energetyczne.

Pomiary energetyczne mogą przeprowadzać tylko specjaliści, którzy posiadają niezbędne uprawnienia. Ich decyzja jest wiążąca, na wypadek przypadkowej kontroli choćby straży pożarnej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena