Firmy windykacyjne powstają jak grzyby po deszczu, wraz z ich rozwojem przybywa windykatorów. Jakie są wytyczne dla windykatora? Kiedy i o jakiej porze może się kontaktować z dłużnikiem?

Data dodania: 2011-12-09

Wyświetleń: 2115

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W dzisiejszych czasach na całym świecie panuje kryzys gospodarczy. Wraz z nastaniem kryzysu pojawiły się problemy ze znalezieniem pracy oraz utrzymaniem tej, którą już mamy. Bardzo duża część młodych ludzi kończących studia nie może znaleźć jakiegokolwiek zatrudnienia. Kryzys gospodarczy powoduje spadek wartości naszej waluty, wszystko drożeje, a płace pozostają miejscu. By normalnie funkcjonować ludzie zapożyczają się w bankach oraz różnego rodzaju firmach udzielających krótkoterminowych pożyczek. Niestety wielu kredytobiorców przeliczyło swoje możliwości finansowe i nie są w stanie terminowo regulować zaciągniętych zobowiązań w sytuacji, kiedy jeden kredyt goni drugi. Tym sposobem popadają w długi.

Z takiego obrotu sprawy cieszą się firmy windykacyjne, które powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Z rozwojem branży windykacyjnej wiąże się zapotrzebowanie na osoby, które zajmują się windykacją, czyli windykatorów. Windykator w imieniu firmy windykacyjnej kontaktuje się z dłużnikiem, ustala warunki spłaty jego zadłużenia oraz kontroluje wywiązywanie się dłużnika z umowy. Windykator w swojej pracy musi postępować zgodnie z wytycznymi jakie wystosował Polski Związek Windykacji. PZW ustalił podstawowe zasady pracy windykatora. W myśl ustanowionych przepisów firma windykacyjna musi podejmować wszelkie działania zgodnie z obowiązującym prawem, poszanowaniem dobrych obyczajów oraz z uwzględnieniem praw jakie przysługują dłużnikowi. Najczęstszymi formami kontaktu firmy windykacyjnej z dłużnikiem są:

- prowadzenie korespondencji,
- kontakt telefoniczny,
- wizyty windykatorów terenowych.

Wszelkiego rodzaju korespondencja do dłużnika musi być wysyłana w zamkniętej kopercie na adres dłużnika. Jednym z pism jakie wysyła firma windykacyjna jest wezwanie do zapłaty. Wezwanie powinno zawierać takie informacje jak: tytuł, nazwę wierzyciela, dane wystawcy faktury, kwotę należności, termin spłaty, naliczone odsetki, numer faktury, datę wystawienia faktury. W kolejnych wezwaniach oprócz w/w danych muszą się znaleźć informacje o etapie na jakim jest windykacja, zaktualizowana kwota zadłużenia. Przy wysyłaniu informacji o skierowaniu sprawy do sądu musi się pojawić minimalny koszt postępowania.

W przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych z dłużnikiem windykator musi przestrzegać kilku wytycznych. Po pierwsze może dzwonić do dłużnika w dni powszednie w godz. 06.00 – 22.00, w przypadku gdy dłużnik nie odbiera telefonu i nie oddzwania windykator może zadzwonić w weekend lub święto, w godz. 08.00 – 22.00. Windykator podczas rozmowy musi się przedstawić, zweryfikować osobę, która odebrała telefon, wskazać firmę w imieniu, której się kontaktuje. Firma windykacyjna może nagrywać rozmowy prowadzone z dłużnikami, o tym fakcie  musi poinformować dłużnika na początku rozmowy. Obowiązkiem windykatora jest prowadzenie rozmów w sposób kulturalny oraz uprzejmy. Celem rozmowy jest uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia działań windykacyjnych oraz dążenie do polubownego załatwienia sprawy.

Ostatnim z najczęściej stosowanych działań windykacyjnych jest windykacja terenowa. Polega ona na wizycie windykatora w miejscu zamieszkania dłużnika. Windykator może złożyć wizytę dłużnikowi w dni powszednie w godz. 07.00 – 21.00, w weekendy oraz święta w godz. 08.00 – 20.00. Celem windykatora terenowego jest uzyskanie niezbędnych informacji do prowadzenia działań windykacyjnych, a także wyjaśnienie spornych kwestii z dłużnikiem i dążenie do polubownego załatwienia sprawy. Windykator terenowy może przyjmować wpłaty od dłużników, wówczas musi wystawić pokwitowanie otrzymanej kwoty. Pokwitowanie powinno zawierać takie informacje jak: datę wpłaty, kwotę, podpis windykatora, pieczątkę firmy windykacyjnej, numer sprawy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena