Zgodnie z ustawową definicją wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W jaki sposób można go chronić?

Data dodania: 2011-11-07

Wyświetleń: 1408

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wynika, że jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny wytworu, nie zaś sam produkt. Zatem cechy techniczne lub użytkowe wytworu, w którym wzór przemysłowy jest zawarty lub zastosowany, nie będą miały żadnego wpływu na zdolność rejestracyjną tego wzoru i nie będą objęte ochroną wynikającą z jego rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. 

Wzory przemysłowe odnoszą się do różnorodnych produktów: od przyrządów technicznych czy medycznych, do zegarków i biżuterii oraz innych artykułów luksusowych; od artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, mebli i urządzeń elektrycznych do samochodów i budowli architektonicznych; od wyrobów tekstylnych do sprzętu sportowego. Wzory pełnią także bardzo istotną funkcję w odniesieniu do opakowań, pojemników i aranżacji produktów.

Dlaczego należy chronić wzory przemysłowe?

Wzór przemysłowy podnosi wartość produktu, decydując o tym, czy produkt jest atrakcyjny i czy podoba się klientom. Czasami dobry wzór przemysłowy może być najistotniejszym atutem decydującym o sprzedaży produktu. W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić pierwszoplanowy element strategii marketingowej każdego projektanta lub producenta. Zdarza się, że z danym produktem związany jest nie tylko wzór przemysłowy, ale również znak towarowy, umieszczany na tym produkcie przez przedsiębiorcę, który jest zarówno właścicielem znaku, jak i wzoru. 

Przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, które udziela Urząd Patentowy RP, nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Brak ochrony wzoru przemysłowego może spowodować wymierne szkody dla przedsiębiorcy. Trudniejsze i bardziej kosztowne mogą okazać się działania prawne w stosunku do konkurentów wprowadzających do obrotu towary wyglądające bądź opakowane identycznie lub łudząco podobnie. Działania takie mogą skutkować wprowadzeniem konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości, właściwości i charakteru. W efekcie wpływa to na zmniejszanie zysków.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena