artykularnia_import

Data dodania: 2007-07-19

Wyświetleń: 7171

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pomocna w ocenie możliwości konkurowania przedsiębiorstwa za pomocą logistyki może okazać się kategoria jakości logistycznej rozumiana jako potencjał tworzenia nowej wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Chodzi tu przede wszystkim o użyteczność logistyki w przedsiębiorstwie, a więc jej zdolność do kreowania korzyści firmy. Do najważniejszych czynników logistycznego kreowania przewagi konkurencyjnej firmy można zaliczyć:

§ możliwość redukcji kosztów wraz ze wszystkimi pozytywnymi jej konsekwencjami,

§ poprawę jakości obsługi klienta, -

§ wzrost sprzedaży,

§ poprawę przejrzystości rynku,

§ zwiększenie elastyczności działania,

§ usprawnienie zależności w strukturze systemu logistycznego,

§ stymulowanie orientacji rynkowej,

§ racjonalizację struktury kosztów,

§ integrację i hierarchizację celów przedsiębiorstwa,

§ zwiększenie zdolności dostosowania się firmy do zmian na rynku,

§ poprawę relacji pomiędzy przepływem towarów a innymi obszarami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie (produkcja,, finansami, marketingiem itp.),

§ zaoferowanie nabywcom optymalnego serwisu,

§ racjonalizację struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa,

§ udoskonalenie relacji koszty - korzyści w przedsiębiorstwie,

§ możliwość wyzwalania efektów synergicznych. ( 4, str. 56)

Z powyższego zestawienia widzimy, że w jakości logistycznej chodzi nie tylko o efekty jakościowe oferowane klientowi, ale także - a może jeszcze bardziej o jakość zarządzania i jakość procesów wytwórczych. Im wyższą jakość zarządzania logistycznego da się osiągnąć, tym lepsze można uzyskać efekty ekonomiczne. Inaczej rzecz ujmując, można stwierdzić, że dążąc do lepszych efektów produkcyjnych, należy zatroszczyć się o wyższą jakość zarządzania przedsiębiorstwem, w tym także zarządzania logistycznego. Jakość zarządzania logistycznego jest bowiem czynnikiem, który często, nawet bez dodatkowych nakładów, pozwala zwiększyć osiągane efekty lub zwiększone efekty osiągnąć przy niższych nakładach. logistyka jako nowa jakość w zarządzaniu pozwala więc osiągnąć to, co przekraczało wyobraźnię ekonomistów minionej epoki, twierdzących, że przy danych nakładach można zwiększać efekty lub przy określonych efektach zmniejszać nakłady. W kreowaniu jakości logistycznej decydującym czynnikiem jest bowiem myśl ludzka. naprowadzająca firme na drogę sukcesu.

Innymi ważnymi elementami połączonymi z logistyczną konkurencyjnością firm jest transport, spedycja a także skutecznie zorganizowanie magazynowanie.


praca kierowcy

Licencja: Creative Commons