Przydomowe oczyszczalnie ścieków to instalacje umożliwiające ekologiczne rozwiązanie problemu ścieków produkowanych każdego dnia w każdym gospodarstwie domowym.

Data dodania: 2011-08-03

Wyświetleń: 1882

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wzrost cen działek na terenach miejskich a także ich niedobór spowodował, że ludzie zaczęli osiedlać się na terenach, które nie są uzbrojone w kanalizację. I to jest głównym powodem dla którego przydomowe oczyszczalnie ścieków biją rekordy będąc świetną kontrpropozycja dla tradycyjnych szamb. Instalacja takiego systemu ma swój ekonomiczny i ekologiczny wymiar.

Problem odprowadzania ścieków musi być rozwiązany w każdym obiekcie mieszkalnym i użyteczności publicznej. W aglomeracjach gdzie funkcjonuje sieć kanalizacji ścieki odprowadzane są z wewnętrznych instalacji do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej by następnie trafić do dużych przemysłowych oczyszczalni ścieków. W przypadku zabudowy rozproszonej np. małego osiedla na peryferiach miasta, leśniczówek czy odosobnionych hoteli trzeba zastosować inne rozwiązania. Tymi rozwiązaniami są gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach tzw. szambach lub oczyszczanie ich we własnym zakresie.

Szamba mają określoną pojemność, a ich użytkowanie wiąże się z wysokimi kosztami wielokrotnego wywożenia nieczystości. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków także pociąga za sobą znaczne koszty lecz jednak w późniejszym czasie inwestycja zwraca się gdyż jej eksploatacja jest o wiele tańsza. Z jednej przyzagrodowej oczyszczalni o przepustowości 5 m3/ dobę może korzystać do 50 mieszkańców, zatem jest to świetne rozwiązanie dla hoteli, pensjonatów czy też w osiedlach domków jednorodzinnych gdzie koszty budowy można podzielić między sąsiadów.

Istnieje kilka rodzajów oczyszczalni (z filtrem piaskowym lub gruntowo roślinnym, ze złożem biologicznym, z komorą osadu czynnego, z drenażem rozsączającym) i wiele rozwiązań, które muszą być dobrane w każdym przypadku indywidualnie. Powodem indywidualnego doboru typu oczyszczalni jaki możemy zastosować jest nie tylko zasobność portfela ale także przepisy prawne i techniczne związane z jej budową. W projekcie należy uwzględnić liczbę mieszkańców, charakter obiektu, odpowiednie odległości od budynków mieszkalnych, granic działek, drzew. Budowę należy zlecić wyspecjalizowanej firmie instalatorskiej, która zapewni właściwe wykonanie i rozruch.

Mała oczyszczalnia jest inwestycją trwałą mającą na celu przyniesienie korzyści ekonomicznych i ekologicznych w dłuższym czasie. Na jej budowę możemy uzyskać kredyt preferencyjny lub otrzymać dotację z Unii Europejskiej. Jak wynika z obliczeń koszt jej budowy zwraca się w okresie od 2 do 5 lat w zależności od wykorzystanych rozwiązań. Zatem rozważając wybór pomiędzy szambem a oczyszczalnią, należy pomyśleć czy bardziej zależy nam na tańszej budowie szamba czy efektywności finansowej indywidualnej oczyszczalni.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena