Stany magazynowe LIFO są metodą rozchodu zapasów, która polega na księgowaniu rozchodu, począwszy od ostatniej jednostki, która została przyjęta na magazyn. Sama nazwa LIFO oznacza skrót z ang. Last In, First Out czyli ostatnie przyszło, pierwsze wyszło.

Data dodania: 2011-08-02

Wyświetleń: 3418

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

LIFO może być wykorzystywane w odniesieniu do materiałów, towarów lub produktów. Często uwzględnia się LIFO podczas wyceny zapasów, ważne jest to w momencie, gdy ceny zakupywanych materiałów oraz generalnie koszty produkcji charakteryzują się zmiennością w czasie. Dość często zdarza się tak iż asortyment produktowy został przyjmowany do magazynu po różnych cenach. Kontrolą kolejności wydań produktów z magazynu obecnie zajmuje się każdy program do gospodarki magazynowej. Wydając z magazynu zapas firma musi określić po jakiej cenie powinna zaksięgować to wydanie.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do szczegółowego określenia, która część zapasów po jakiej cenie została przyjęta, wiedząc jedynie ilość zapasów przyjętych po konkretnej cenie. W takiej sytuacji metoda LIFO nabiera sensu. Zgodnie z tą zasadą, w momencie wydania zapasu z magazynu firma księguje wydanie o wartości jaką posiadał ostatnio przyjęty towar, w momencie wyczerpania danej ilości, po cenie poprzedniej.

Przedsiębiorstwa lubią używać metody LIFO ze względu na jej pozytywny efekt podatkowy, szczególnie w czasie inflacji, gdyż powoduje ona przyjęcie każdej kolejnej dostawy towarów po wyższych cenach. Przedsiębiorstwa posiadające więcej niż jeden magazyn, zwłaszcza gdy magazyny te są rozrzucone po kilku fizycznych lokalizacjach, często stosują program do magazynu online, który pozwala na jednoczesne zarządzanie magazynami przez internet. Rozpoczęcie księgowania rozchodu od ostatniej partii generuje rejestrację najwyższego możliwego kosztu tym samym obniżając zysk do opodatkowania. Może zdarzyć się tak iż bezpieczne utrzymywanie zapasów nie spowoduje ich doszczętnego wydania, a co się z tym wiąże, na stan magazynowy może obejmować towary, które przyjmowane były po cenie z kilku lat wstecz. Powoduje to zaniżenie wartości zapasów umieszczanych w sprawozdaniach finansowych, dlatego też niektóre standardy takie jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie pozwalają na stosowanie tej metody.

Licencja: Creative Commons