Czy jesteś w stanie nie KOMUNIKOWAĆ się? Nie. Każde Twoje zachowanie niesie ze sobą komunikat. Nie musisz mówić, aby się komunikować z otoczeniem. Twoja postawa, mimika, gesty są często dużo bogatszym źródłem wiedzy o Tobie niż wypowiadane zdania.

Data dodania: 2011-05-07

Wyświetleń: 1824

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dzisiaj chcę zatrzymać się na często bardzo niedocenianej części procesu komunikacji, jaką jest SŁUCHANIE.

Słuchanie jest integralną częścią każdej rozmowy i bez niego poprawna komunikacja nie jest możliwa. Wyobraź sobie dwie rozmawiające ze sobą osoby, z których żadna nie słucha. Zjawisko to możemy często zaobserwować podczas kłótni dwóch lub więcej osób. Komunikacja jest zakłócona, nie przebiega prawidłowo, ponieważ brakuje zasadniczego elementu: SŁUCHANIA.

Bardzo lubię powiedzenie, że po to mamy dwoje uszu i jedne usta, żeby słuchać dwa razy więcej niż mówić. Lubimy mówić. A tymczasem, jak wiele korzyści możemy odnieść po wyćwiczeniu w sobie umiejętności słuchania.

Słuchając:

- zaspokajasz potrzebę, jaką każdy człowiek nosi w sobie – potrzebę mówienia o sobie, przez co wydajesz się bliższy.

- możesz zweryfikować swój pogląd na osobę,

- wysłuchując jej racji, okazujesz zainteresowanie, dzięki czemu Twój rozmówca chętniej znów się z Tobą spotka.

- zachęcając osobę aby mówiła więcej o sobie, jednocześnie rezygnując ze swoich zwierzeń, stajesz się bardziej atrakcyjny jako rozmówca

- ludzie będą Cię lubili, gdy sprawisz, że poczują się ważni.

„Nudziarz dużo mówi o sobie. Plotkarz dużo mówi o innych. Dobry rozmówca pozwala dużo mówić innym”.

Słuchanie nie polega na biernym przyjmowaniu wszystkiego co mówi Twój rozmówca. Bardzo ważna jest tu Twoja aktywność.

Sygnały zainteresowania podczas słuchania:

- utrzymuj kontakt wzrokowy

- pochyl się w stronę rozmówcy

- kiwaj głową, wyrażając aprobatę

- nie przerywaj

- zadawaj pytania

- parafrazuj, dajesz przez to odczuć rozmówcy, że uważnie go słuchasz

- zbuduj dobry rapport z rozmówcą

Bardzo ważne w procesie komunikacj jest uświadomienie sobie istnienia filtrów zarówno u Ciebie jak i Twojego rozmówcy. Każdy człowiek ma różne doświadczenia, przez co inaczej odbiera otaczającą rzeczywistość. Przeszkodą w dobrej komunikacji, która uniemożliwi usłyszenie (zrozumienie) tego co chcemy przekazać naszemu rozmówcy są między innymi:

- wspomnienia (dobre i złe)

- doświadczenia

- uprzedzenia

- wyznawane wartości

- oczekiwania

itp.

Przekazując komunikat drugiemu człowiekowi musisz być świadomy tego, że to co chciałeś mu przekazać, a to co zrozumiał – może być zupełnie różne. Stąd często wiele nieporozumień, niedomówień, bo nie miałeś czasu, aby upewnić się, czy Twój rozmówca odebrał ten sam komunikat, który mu przekazałeś, czy przechodząc poprzez jego filtry – nabrał zupełnie odwrotnego znaczenia.

Przypomnij sobie sytuację z Twojego życia, gdy miałeś jak najlepsze intencje, a wyszło zupełnie na odwrót.

Osoba, która potrafi aktywnie słuchać jest postrzegana jako przyjazna, chętnie wraca się do rozmów z nią. Ważne jest, aby słuchać rzeczywiście szczerze, aby nie było rozbieżności między wyrażoną werbalnie chęcią słuchania, a naszą mową niewerbalną.
Licencja: Creative Commons