Gdy ktoś ulega wypadekowi, np. samochodowemu, rzadko kiedy myśli o ubieganiu się o odszkodowanie. Najważniejszą rzeczą  jest odzyskanie zdrowia. Warto jednak znać i korzystać z przysługujących nam praw. A co zrobić jeśli od wypadku mnęło już kilka lat? Czy nadal można ubiegać się o odszkodowanie?

Data dodania: 2010-10-20

Wyświetleń: 1775

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Oczywiście, że możemy, ale pod pewnymi warunkami. Ważny jest czas jaki upłynął od daty wypadku.  Wskazówkę stanowi wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 lutego 2003 r. V CKN 1664/2000 „Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa”.
Jeśli zapadł wyrok łatwo ustalić sprawcę wypadku i właściciela pojazdu.
Na podstawie OC powołując się na stosowne uzasadnienie prawne należy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej właściciela samochodu biorącego udział w zdarzeniu. Podkreślam , że właściciela pojazdu a nie na przykład osoby kierującej samochodem a nie będącej jego właścicielem. Często popełniany błąd przez osoby poszkodowane dotyczy ubiegania się o roszczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń bezpośrednio osoby prowadzącej dany pojazd. Takie działanie mało, że bezskuteczne i nieefektywne, to jeszcze niepotrzebnie wydłuża czas całej i tak wystarczająco długiej procedury.
Kolejnym  warunkiem upawniającym do ubiegania się o odszkodowanie jest posiadanie dokumentów potwierdzających uszczerbek na zdrowiu.  Wyłącznie na tej podstawie Towarzystwo Ubezpieczeń oceni jak poważne były skutki wypadku i z jakim dolegliwościami się wiązały. Warto dodać, że im bardziej będzie dokładna i precyzyjna dostarczona dokumentacja tym roszczenie może być wyższe.

Ponieważ istnieje taka możliwość warto ubiegać się o należne odszkodowanie. Przecież tu chodzi właśnie o nasze zdrowie, które w wyniku wypadku zostało poważnie nadwątlone.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena