Aby być efektywnym we wspólczesnym świecie trzeba dobrze poznać zachodzące w nim procesy. Poniżej znajdziesz 7 postaw, a zarazem pragnień występujących w spoleczeństwie.

Data dodania: 2010-10-17

Wyświetleń: 1991

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

1.Obecnie wiele osób odczuwa lęk i brak poczucia bezpieczeństwa. Strach przed przyszłością, lęk przed utratą pracy i  brakiem środków na utrzymanie siebie i rodziny.  W szybko zmieniającym się świecie wiele ludzi szuka oparcia, ucieka od podejmowania ryzyka. Z drugiej strony wiele osób dąży do niezależności, która jest dla nich wartością nadrzędną. Chcą być odpowiedzialni tylko za siebie. W takim biegu za niezależnością można szybko zapomnieć o tym, że jedna osoba nie posiada wszystkich niezbędnych umiejętności i , że żyje się w społeczeństwie, w którym ważna jest współpraca z innymi.

2. Pojawiają się pragnienia posiadania tu i teraz, natychmiast. Pragnienie błyskawicznej kariery, domu, szybkiego samochodu. Korzystając z kart kredytowych szybko można zaspokoić przynajmniej część ze swoich pragnień. Ostatni kryzys pokazał, do czego może doprowadzić taki sposób postępowania mas. Towarzyszące poczucie, że na wszystko zasługuję bez konieczności pracy na to prowadzi do postawy roszczeniowej. O jej negatywnych skutkach przeczytasz tutaj. Aby nadążać za zmieniającym się światem trzeba dużo dać od siebie. Przede wszystkim trzeba odznaczać się chęcią do nauki nowych rzeczy i umiejętności.  Stąd konieczność inwestowania w swój rozwój, a tym samym w swoją przyszłość.

3. Wszech obecnie panujące poczucie winy. Posłuchaj jak mówią Twoi znajomi, rodzina, jak brzmią Twoje wypowiedzi. Czy są Ci znajome zdania:

“Gdybym tylko miał bogatszych rodziców..”, “Gdybym tylko miał więcej znajomości..”, “Gdybym tylko była szczuplejsza..”

Takie wypowiedzi wskazują winowajcę. Wskazują na problemy, ale ich  nie rozwiązują.

4. Poczucie beznadziei. Kiedy myślisz, że wszystko, co Cię spotyka to wynik przypadku tracisz nadzieję i popadasz w stan marazmu i rezygnacji. Kiedy myślisz, że jesteś tylko pionkiem oddajesz swój los w ręce innych.  Co gorsza czuje się tak wielu młodych, zdolnych ludzi.

5. Życie pozbawione równowagi. Szybki rozwój technologii doprowadził do powstania wielu użytecznych narzędzi. Ich wielość powoduje jednak ogromny chaos. Kiedy jest zbyt wiele narzędzi trudno jest się skupić na priorytetach.

6.” Co z tego będzie moje?”. Zdaje się jakby uczono ludzi, że jeśli chcą coś w życiu osiągnąć muszą liczyć tylko na siebie. Tymczasem nie wszystko da się osiągnąć jedynie o własnych silach i często warto działać, jako my,  w grupie. Łącząc umiejętności grupy osób osiągniesz więcej.

7. Silna potrzeba bycia zrozumianym. Tęsknota za tym, by być docenionym i usłyszanym. Chęć wywierania wpływu na innych. Przejawia się to tym, że zamiast słuchać mówimy.  Brak wrażliwości na drugiego człowieka, a ogromna wrażliwość na własną osobę blokują aktywne słuchanie w czasie rozmowy.

Artykul na podstawie: 7nawyków skutecznego działania

Licencja: Creative Commons
0 Ocena