Po raz pierwszy obchodzony był w 1983 roku, w Polsce od 2000 roku. Mowa o Światowym Dniu Praw Konsumenta. Mimo że to tylko jeden dzień w roku (dokładniej mówiąc 15 marca) to przepisy prawa chronią konsumentów na co dzień.

Data dodania: 2010-10-11

Wyświetleń: 1580

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ty jako sprzedawca i właściciel sklepu internetowego musisz przestrzegać przepisów prawa, w innym wypadku grozi Ci nie tylko utrata zaufania ze strony klientów ale i poważne konsekwencje natury prawnej.

 

Klient jako osoba mniej od sprzedawcy obeznana z kwestiami obrotu gospodarczego jest traktowany jako osoba „słabsza” i jest mocno chroniony przez przepisy prawa.

 

Art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.])

Relacje pomiędzy klientem, a sklepem internetowym reguluje ustawa z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. [Dz. U. Z 2000 r. Nr 22, poz. 271.] Ustawa ta dotyczy transakcji zawieranych na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji.

 

Przed zawarciem umowy z klientem jako sprzedawca musisz mu podać następujące informacje:

- swoje imię i nazwisko oraz adres, ewentualnie nazwę oraz siedzibę firmy ( sklepu)

- informacje o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, oraz o numerze pod jakim ta działalność funkcjonuje

- pełnej cenie obejmującej wszelkie składniki danej usługi

- możliwościach zapłaty, kosztach oraz sposobie dostawy

- możliwościach odstąpienia od umowy, oraz warunkach reklamacji

 

Znajomość przepisów z dziedziny praw konsumentów jest obowiązkiem każdego sprzedawcy, ponadto działa na jego korzyść. Dobrze bowiem wiedzieć, że jeśli nie określisz szczegółowych warunków dokonywania zwrotu zakupionego towaru (zgodnie z ustawą klienta ma na to 10 dni) sytuacja obróci się na Twoją niekorzyść. Jeśli nie poinformujesz o tym klienta w jasny sposób czas w jakim może on dokonać zwrotu towaru wydłuża się do 3 miesięcy.

 

Bardzo ważnym aspektem ochrony praw konsumenta, z którym każdy sprzedawca powinien się zapoznać jest ochrona transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych. Ma to uchronić kupujących przed ryzykiem jakie niesie ze sobą taki sposób płatności – informacje jakie dostarcza kupujący sprzedawcy płacąc w ten sposób mogą zostać niewłaściwie wykorzystane, ponadto karta płatnicza może wpaść w niepowołane ręce.

 

W artykułach 14 i 15 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 r. [Dz.U. Nr 22 poz. 271])  stanowi, że konsument może zażądać unieważnienia zapłaty dokonanej przy pomocy karty płatniczej, jeśli została ona niewłaściwie wykorzystana. Zapłata zostaje unieważniona, a koszty ponosi sprzedawca. Ten przepis nie chroni jednak konsumenta w sytuacji gdy karta została skradziona. Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. nr 169, poz. 1385) stanowi, że posiadacza karty obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił swoją kartę płatniczą lub kod identyfikacyjny.

Ty jako sprzedawca musisz dobrze znać przepisy z zakresu prawa sprzedaży oraz praw konsumentów. Natomiast na kupującym nie spoczywa taki obowiązek, gdyż w razie jakiegokolwiek konfliktu ze sprzedawcą może się zgłosić do Rzecznika Konsumentów.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeczytać można, że zgodnie z prawem UOKiK ma obowiązek podjąć działania w przypadku naruszenia zbiorowych praw konsumentów.

W sprawach naruszeń indywidualnych konsumenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc i poradę prawną u miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z doświadczeń wielu osób wynika, że rzecznicy działają bardzo sprawnie, zaś strona pokrzywdzona nie musi martwić się żadnymi formalnościami. Wystarczy jeden e-mail by rzecznik w imieniu klienta załatwił całą sprawę.

Chodzi o to by właściciele sklepów zdawali sobie sprawę jakie prawa przysługują ich klientom. Sprzedawcy powinno natomiast zależeć na jak najszybszym rozwiązaniu problemu na korzyść klienta i wyjścia z twarzą z całej sytuacji.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena