Nieuchronnie zbliża sie nowy rok szkolny, a wraz z nim powróci zapewne problem agresji i przemocy w szkole. Program edukacyjny "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń" powstał, aby nauczyć młodzież odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia oraz rozwijać w niej świadomość odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo.

Data dodania: 2007-08-22

Wyświetleń: 4247

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Organizatorami programu są: Fundacja Edukacja dla Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA - wyspecjalizowane w tematyce bezpieczeństwa instytucje, które widzą potrzebę dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych. W ramach programu opracowano m.in. katalog zachowań, które powinny zaniepokoić dorosłych.

Realizatorzy programu "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń" radzą, aby baczniej niż dotąd przyglądać się zachowaniu swojej pociechy i zwracać uwagę na następujące zmiany:

1. Wraca coraz później ze szkoły, nie chce wychodzić z domu w czasie wolnym.
2. Opuszcza lekcje, zaczyna wagarować, tłumacząc się, że nie lubi chodzić do szkoły.
3. Wraca z sińcami, zadrapaniami, jest obolałe, ma zniszczone ubranie, a zapytane o powód unika odpowiedzi lub reaguje agresywnie.
4. Często przejawia duże zmiany nastroju od apatii do nagłych wybuchów agresji bez widocznej przyczyny.
5. Wielokrotnie prosi o pieniądze na zakup coraz to nowych książek lub przyborów szkolnych, tłumacząc niejasno przyczyny "zgubienia", domaga się od rodziców coraz większych sum pieniędzy na bliżej nieokreślone zakupy.
6. Traci zainteresowanie nauką, nie chce być aktywne na lekcji, ma coraz gorsze stopnie.
7. Nie ma kolegów, nie chce chodzić na szkolne imprezy, nie chce uczestniczyć w wycieczkach szkolnych.
8. Nie jest zapraszane przez kolegów, samo też nie przyprowadza do domu znajomych.
9. Skarży się na częste bóle głowy, brzucha, źle sypia.
10. Staje się agresywnie wobec domowników (często tego typu zachowanie może sposobem odreagowania na przemoc w szkole).

Takie obserwacje pozwolą opiekunom rozpoznać, czy dziecko padło ofiarą przemocy, czy też w jakikolwiek sposób czuje się zagrożone poza domem i nie potrafi poprosić dorosłych o pomoc.

Cenną wskazówką w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej młodzieży może być szereg ważnych porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli, które wypracowano przy realizacji programu oraz bogaty zestaw bibliografii przydatnej w rozwiązywaniu problemu.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena