Analiza finansowa jest podstawowym instrumentem dla określenia kondycji i możliwości rozwojowych firmy. Analiza finansowa ma na celu możliwie kompletne i wszechstronne przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego zasobów, a także ocenę efektywności finansowej.

Data dodania: 2010-01-25

Wyświetleń: 5626

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Analiza finansowa jest podstawowym instrumentem dla określenia kondycji i możliwości rozwojowych firmy. Analiza finansowa ma na celu możliwie kompletne i wszechstronne przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego zasobów, a także ocenę efektywności finansowej.

Do podstawowych elementów analizy finansowej zalicza się:
• rachunek zysków i strat;
• rachunek przepływów pieniężnych, określany również często jako cash flow;
• bilans;
• zestawienie zmian w kapitałach własnych.

W oparciu o te zestawienia przeprowadza się przede wszystkim ocenę struktury majątkowo kapitałowej firmy. Stanowi ona swoisty wstęp do analizy finansowej zajmując się badaniem struktury aktywów (majątek) oraz pasywów (kapitał) firmy. Analizuje przy tym relacje zachodzące między nimi.

Podstawowymi instrumentami dla przeprowadzenia analizy finansowej są wskaźniki o często bardzo zróżnicowanym charakterze. Oprócz podstawowych wskaźników bezwzględnych, które stanowią liczby odpowiadające najczęściej sumom pieniężnym, wykorzystywane są również szeroko wskaźniki względne, składające się z sum, różnic czy ilorazów wskaźników bezwzględnych.

Występowanie wskaźników wyrażanych w wartościach względnych to duży atut analizy finansowej. Pozwalają one na dość swobodne zestawianie ze sobą różnych przedsiębiorstw a także poszczególnych działów jednej firmy i ich porównywanie.

Wskaźniki dzieli się również na cząstkowe, czyli dotyczące tylko jakiegoś jednego wąskiego zagadnienia a tym samym stosunkowo proste i mało pojemne oraz syntetyczne, opisujące jednocześnie wiele zjawisk gospodarczych.

Istotnym rozróżnieniem jest również podział na wskaźniki statyczne i dynamiczne. Te pierwsze opisują ekonomiczną rzeczywistość przedsiębiorstwa w ściśle określonym momencie. Z kolei wskaźniki dynamiczne służą opisowi sytuacji bardziej rozłożonej w czasie, umiejscowionej w pewnym jego przedziale.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena