Inspiracją do powstania terminu telepraca był panujący w latach siedemdziesiątych kryzys paliwowy. Jeden z amerykańskich fizyków dostrzegł duże oszczędności jakie mogłby się wiązać z brakiem konieczności dojazdu do pracy.

Data dodania: 2009-12-28

Wyświetleń: 2200

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Od roku 2007 telepraca jest uregulowana w polskim kodeksie pracy.

Ogólnie przyjęta definicja telepracy zawiera 3 elementy: wykorzystanie technik teleinformatycznych i telekomunikacyjnych; pracę poza zakładem pracy oraz ciągłość tak wykonywanej działalności.

Wprowadzenie telepracy musi zostać poprzedzone konsultacjami ze związkami zawodowymi lub jeśli w zakładzie nie działa związek zawodowy z reprezentacją pracowników.

Telepraca może być stosowana jako forma uelastycznienia stosunku pracy przy każdym rodzaju umowy o pracę . O tym czy telepraca będzie stosowana można zadecydować w momencie zawierania umowy o pracę bądź też już w trakcie jej trwania. Przy czym może to nastąpić jedynie za zgodą obu stron stosunku pracy.

Pracownik wykonujący pracę w tej formie nie może być z tego tytułu traktowany gorzej. Również w przypadku odmowy świadczenia pracy w tej formie pracownik nie moze byc dyskryminowany. Odstąpienie od świadczenia pracy w formie telepracy może nastąpić w terminie 3 miesiący od jej podjęcia w tej formie. Po tym termini oświadczenie złożone przez pracownika nie jest dla pracodawcy wiążące.

Istotą telepraca jest wykonywanie pracy poza zakładem pracy. Kontrola ze strony pracodawcy w domu pracownika może jednak nastąpić tylko po uprzednim jego poinformowaniu i wyrażeniu przez niego zgody.

Świadczenie przez pracownika pracy w tej formie nie zwalnia pracodawcy od obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W 2008 roku aż pięciokrotnie wzrosła liczba osób korzystających z telepracy.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena