Wybór kierunku studiów wielu młodym osobom nastręcza nie lada trudności. Nie wiemy, co tak właściwie chcielibyśmy robić, co tak naprawdę nas interesuje.

Data dodania: 2009-08-27

Wyświetleń: 2170

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wybór kierunku studiów wielu młodym osobom nastręcza nie lada trudności. Nie wiemy, co tak właściwie chcielibyśmy robić, co tak naprawdę nas interesuje. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, a w zasadzie parę miesięcy wcześniej młody człowiek musi wybrać choć przybliżony kierunek własnej kariery zawodowej.

Niektórzy podejmują studia wyższe, inni wolą zdobywać doświadczenie w pracy na niższych stanowiskach, aby w ubieganiu się o etat w wymarzonej firmie móc pochwalić się zdobytymi praktycznymi umiejętnościami. Jak wiadomo, bez nauki nie zdobędzie się dobrego stanowiska pracy, nie zrobimy kariery. Tylko ciągłe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy może nas doprowadzić do sukcesu na polu zawodowym.

Dobrą profesją w ostatnim czasie jest zawód tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia dokumentów pochodzących z zagranicy, wszelkiego typu - sądowe, samochodowe, instrukcje, rozporządzenia muszą być tłumaczone przez wykwalifikowane osoby. Nie może być to przypadkowa osoba, która zna dany język pobieżnie, ze słyszenia, być może dzięki lekcjom z danego języka. Taka osoba, która jest tłumaczem przysięgłym musi przejść daleką drogę edukacyjną, aby móc piastować swe stanowisko. Po pierwsze, musi ona posiadać zamiłowania lingwistyczne, przynajmniej w stosunku do jednego języka. Następnie powinna ona uczyć się jeżyka w wyższej szkole lingwistycznej, czego przykładem jest chociażby kolegium nauczycielskie, choć w tej placówce zdobywa się tylko zawodowy tytuł licencjata.

Studia magisterskie pozwalają nabyć uprawienia tłumacza, jednakże nie jest się wówczas bynajmniej przygotowanym do tłumaczenia ważnych pism i dokumentów. Tłumaczem przysięgłym zostaje osoba po ukończeniu specjalnych kursów dla tego zawodu Owe kursy są kończone poprzez danie pozytywnie egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Egzaminy nie są proste, dlatego też wielu pretendentów do zawodu tłumacza przysięgłego nie zostaje nim za pierwszym razem. Wiele osób zrażonych niepowodzeniami w czasie kolejnych egzaminów w ogóle rezygnuje z tego zawodu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena