Jeżeli jesteś udziałowcem spółki, posiadasz wspólnika to zabezpiecz się przed jego spadkobiercami.

Data dodania: 2009-08-04

Wyświetleń: 2985

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Z uwagi na fakt że udział w spółce jest zbywalny, a jego nabycie może nastąpić nie tylko wskutek zawarcia stosownej umowy, ale również wskutek dziedziczenia prawo członkostwa w tej spółce jest prawem dziedzicznym i wchodzi w skład spadku. Oznacza to, iż podstawowym skutkiem śmierci wspólnika w spółce jest wejście spadkobierców w jego miejsce.

Zgodnie z postanowieniami art. 183 § 1 KSH umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Zastosowanie prawa spadkowego do dziedziczenia udziałów w spółce może skutkować wejściem do spółki osób niepożądanych dla dotychczasowych wspólników. W skrajnych przypadkach może w omawianym przypadku dojść do istotnej zmiany układu sił w spółce, gdy udział zmarłego wspólnika miał znaczną wartość. Z powyższych względów kodeks dopuszcza wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia lub ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika.

Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika może wynikać tylko z umowy spółki. Takie wyłączenie jest skuteczne tylko wtedy gdy umowa spółki określa warunki spłaty spadkobierców nie wstępujących do spółki. Wyłączenie może dotyczyć tylko wszystkich spadkobierców zmarłego wspólnika. Określenie warunków spłaty spadkobierców musi zawierać określenia konkretnej sumy pieniężnej oraz terminu jej wypłaty spadkobiercy. Dobrym sposobem na pozyskanie pieniędzy na spłatę spadkobierców jest ubezpieczenie wzajemne wspólników. Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie w celu pozyskania środków na spłatę zmarłego wspólnika znajduje uzasadnienie jedynie w sytuacji, gdy pozostali wspólnicy zamierzają nie dopuścić do wstąpienia w prawa wspólnika spadkobierców zmarłego wspólnika. Poniższe rozważania znajdują zastosowanie do wszystkich typów spółek za wyjątkiem spółki akcyjnej Z natury rzeczy w spółce występuje co najmniej dwóch wspólników. Wobec powyższego ochroną ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy muszą być objęci wszyscy wspólnicy.

Opłacać składki za ubezpieczenie w tego rodzaju umowie mogą zarówno sami wspólnicy jak też może nim być spółka. Oczywistym jest, że osobami ubezpieczonymi muszą być wspólnicy, zaś uposażonymi mogą być zarówno wspólnicy jak też i spółka.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena