Profil Użytkownika

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

Notariusz jest upoważniony upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Notariusz to dawniej rejent - od słowa regent czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków.

Aplikacja ogólna

Aplikacja ogólna

Pierwszy nabór na aplikację ogólną odbył się w 2009 roku. Dla wielu osób jest jeszcze tajemnicą. Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące egzaminu na aplikację ogólną i tego jak się do niego przygotować.