Na ArsLege znajdziesz wszystkie istotne informacje o egzaminie na uprawnienia geodezyjne. Przeanalizowaliśmy pytania, które występowały na egzaminach na uprawnienia geodezyjne w poprzednich latach i stworzyliśmy najbardziej prawdopodobny test.

Data dodania: 2011-03-30

Wyświetleń: 3821

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kto może zostać geodetą?

Geodetą, może zostać osoba, która: posiada średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne, posiada 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego, zna przepisy z dziedziny geodezji i kartografii, posiada nienaganną opinię zawodową.

Uprawnienia geodezyjne nadaje się w następujących zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.

Uprawnienia geodezyjne egzamin:

Każdy kto chce uzyskać miano geodety uprawnionego powinien zdać egzamin, który składa się z dwóch części:

1) części ogólnej, będącej egzaminem testowym (test zamknięty) sprawdzającym znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

2) części szczegółowej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwzględnieniem zakresu uprawnień zawodowych, o nadanie których ubiega się osoba zainteresowana, oraz na wskazaniu przepisów regulujących zagadnienia określone w pytaniach. W czasie egzaminu ustnego członkowie zespołu kwalifikacyjnego zadają indywidualnie pytania osobie zainteresowanej. Odpowiedzi ocenia cały zespół kwalifikacyjny.

W związku częścią ogólną (test egzaminacyjny na uprawnienia geodezyjne)  przeanalizowaliśmy pytania, które występowały na egzaminach na uprawnienia geodezyjne w poprzednich latach i stworzyliśmy najbardziej prawdopodobny test. Kandydat uczy się rozwiązując testy z najważniejszych zagadnień z zakresu geodezji i kartografii. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie testowe wyświetlana jest prawidłowa odpowiedź oraz treść aktu prawnego, którego dotyczy zagadnienie. Jest to skuteczniejszy i szybszy sposób nauki niż czytanie aktów prawnych w całości.

Geodeta to nie prawnik! Nie musi znać aktów prawnych na pamięć!

 

Licencja: Creative Commons
2 Ocena