Certyfikat księgowy można uzyskać na dwa sposoby. Certyfikat może otrzymać osoba z dwuletnią praktyką (jeżeli zda egzamin), lub osoba, która legitymuje się odpowiednim wykształceniem z rachunkowości oraz trzyletnią praktyką.

Data dodania: 2011-04-01

Wyświetleń: 2823

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Egzamin na certyfikat księgowy trwa cztery godziny i składa się z trzech bloków tematycznych:

 1. rachunkowość: 30 pytań testowych i sześć zadań sytuacyjnych, za które można otrzymać maksymalnie 130 punktów;

2. podatki: 10 pytań testowych i cztery zadania sytuacyjne, za które można maksymalnie zdobyć 60 punktów;

3. ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego:10 pytań testowych i trzy zadania sytuacyjne, za które można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Aby zdać egzamin, z każdego z bloków trzeba otrzymać co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów.

Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje dwa punkty. Za brak odpowiedzi zero punktów. Natomiast zła odpowiedź oznacza jeden punkt ujemny.

Kandydaci mogą również używać wszystkich urządzeń ułatwiających liczenie, np. kalkulatora, oprócz takich, które posiadają funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Praca jest anonimowa i podanie na niej imienia i nazwiska unieważnia egzamin.

Otrzymanie certyfikatu ministra finansów w przypadku zdania egzaminu uzależnione jest od posiadania odpowiedniego wykształcenia i zdobycia co najmniej dwuletniej praktyki w księgowości.

Akty prawne wchodzące w skład testu na certyfikat księgowy:

Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawa o podatku od spadków i darowizn, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku leśnym, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o rachunkowości, ustawa o fundacjach. 

Licencja: Creative Commons