Artykuły

post

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny został stworzony w celu pomocy osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od rodzica. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy co najmniej od dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

post

Jak uzyskać alimenty?

Jeżeli osoba, której obowiązkiem jest zapewnienie utrzymania drugiej osobie nie wywiązuje się z tego obowiązku, to wtedy należy wnieść pozew o alimenty do Wydziału Rodzinnego Nieletnich Sądu Rejonowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego.

post

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci

Prawnym obowiązkiem rodziców jest utrzymywanie dzieci aż do uzyskania przez nie samodzielności. Rodzice są zobowiązani do dzielenia się z dziećmi swoimi dochodami, niezależnie od ich wysokości. Wynika to z przyjętej w kodeksie rodzinnym zasady równej stopy życiowej dzieci i rodziców.

post

Dzieci rosną - alimenty maleją

Zazwyczaj po rozwodzie matka zajmuje się dzieckiem, na co dzień, a ojciec przekazuje jej pieniądze na utrzymanie potomka i czasami zabiera go na weekendy albo wakacje. Wszystko toczy się w miarę normalnie, dopóki ojciec nie przestanie płacić alimentów albo ich suma, ustalona przez sąd kilka lat wcześniej, nie straci na wartości.

post

O alimentach

W języku łacińskim "alimentum" oznacza żywność. Dzisiaj poprzez alimenty rozumie się środki na utrzymanie dzieci, które są potrzebne do zapewnienia wyżywienia, ale także na odzież, mieszkanie, leczenie itp.
 W praktyce, gdy mówi się o alimentach ma się na myśli konkretną, ustaloną kwotę pieniężną.