Artykuły

post

Sprzedaż zaległych alimentów

Obowiązek alimentacyjny wynika z moralnego obowiązku świadczenia pomocy tym członkom rodziny, którzy własnymi siłami i środkami nie mogą zaspokoić swych potrzeb bytowych. Zgodnie z kodeksem rodzinno-opiekuńczym, obowiązek ten powstaje z mocy ustawy między krewnymi oraz między innymi osobami, które określa ów kodeks.

post

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny został stworzony w celu pomocy osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od rodzica. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy co najmniej od dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

post

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci

Prawnym obowiązkiem rodziców jest utrzymywanie dzieci aż do uzyskania przez nie samodzielności. Rodzice są zobowiązani do dzielenia się z dziećmi swoimi dochodami, niezależnie od ich wysokości. Wynika to z przyjętej w kodeksie rodzinnym zasady równej stopy życiowej dzieci i rodziców.