Artykuły

post

Czym jest obowiązek alimentacyjny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązujący obecnie w naszym kraju stanowi, że to rodzice są prawnie zobowiązani do tego by świadczyć  alimenty na rzecz dziecka zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o.

post

Ustanie alimentów oraz zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Jak wiadomo obowiązek alimentacyjny, zgodnie z artykułem 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma na celu wspomożenie dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Alimenty wypłacają obydwoje rodzice na rzecz dziecka, lub tylko jedno z rodziców, gdy dziecko nadal mieszka z drugim z nich.