Zbigniew M. Kozłowski

Skierniewice Zdrój

Skierniewice Zdrój

Skierniewicki projekt uzdrowiska wydaje się być sensownym pomysłem władz samorządowych, wykorzystania zasobów naturalnych do rozwoju miasta, bez degradacyjnej ingerencji w środowisko. Oczywiście, o ile sensownie zostanie zrealizowany.

Narodowa tragedia

Narodowa tragedia

"W Polsce za mało obchodzi się rocznic wielkich zwycięstw odniesionych w naszej historii, a za dużo sentymentalizmu łączy nas z rocznicami tragicznymi." Józef Piłsudski 21 II 1914 (cytat pochodzi ze słynnego odczytu o ruchu strzeleckim, wygłoszonego w Towarzystwie Geograficznym w Paryżu).