Religie i filozofie

Lista artykułów

Rodzaje treści
post

Duchy Kresów Wschodnich

Nie wierzę w duchy, ale bardzo się ich boję - powiedziała z pewną kokieterią francuska markiza Du Defand.Ja też mogłabym się podpisać pod deklaracją markizy, zresztą któż z nas tak do końca, naprawdę nie wierzy w duchy...?

post

Zmierzch Europy?

O kryzysie kultury europejskiej, a nawet o jej nieuchronnym zmierzchu i ostatecznym końcu mówi się otwarcie od ponad wieku.

post

Personalizm - chrześcijańska wersja egzystencjalizmu

Wszystkie szaleństwa polegają na klęsce stosunków z drugim człowiekiem. Inny staje się alienus (obcy), efektem jest to, że ja sam dla siebie staję się obcy. Najpełniej oddają ów syndrom słowa Sartre'a - "Piekło to inni". Zatem - istnieję jedynie w takim stopniu, w jakim istnieję dla kogoś drugiego. Być, znaczy kochać.

post

O istocie dwukierunkowej epistemologii

 Na poziomie molekularnym proces racjonalizacji bytu załamuje się radykalnie, bowiem świadomość badacza styka się ze świadomością badanego obiektu. I dopiero teraz możliwa jest epistemologia dwukierunkowa.

post

Ateiści: Comte-Sponville, Baggini i Harris

Ponieważ studia porównawcze zwykle więcej dają niż omówienia poszczególnych prac czy osób, postanowiłem hurtem przedstawić trzy różne ateistyczne książki trzech autorów z trzech różnych krajów: Francji, Wielkiej Brytanii  oraz USA, akcentując podobieństwa i różnice.

post

Rytuały śmierci w starożytnym Egipcie – wprowadzenie

W starożytnym Egipcie wierzono, że każdego człowieka prowadzi i umacnia wewnętrzne ka. Dbano więc o tę moc, poprzez dostarczanie jej energii materialnej (jedzenia, napojów, odzienia i fizycznych przyjemności), jak również duchowej (ważny był rozwój wewnętrzny, emocjonalność człowieka, jego pasje).

post

Czytać też warto!..

..tak, jak trzeba umieć marzyć,
aby nasze wielkie marzenia
i nasze pokorne prośby
nie okazały się mrzonkami..

..tak, jak trzeba nauczyć się
samodzielnego myślenia
aby pomóc Bogu w prowadzeniu nas
złotym środkiem drogi..