Artykuły

post

Ateizm - bunt racjonalizmu

Dlaczego ateizm odrzuca całkowicie ideę Boga? Czy w czystej formie racjonalizmu nie ma miejsca na "przyczynę pierwszą"? Racjonalizm musi się opierać na zasadach logiki, tak więc potrzebne jest odniesienie się do początku wszystkiego.