Wdrażanie ISO 9001 w firmie nie jest wcale tak trudnym procesem, jak by mogło się wydawać. Wielu przedsiębiorców ma jednak z tym problem. Trzymając się kilku podstawowych zasad i podpierając się pomocą z zewnątrz, można przeprowadzić wdrożenie bezboleśnie.

Data dodania: 2009-03-16

Wyświetleń: 2832

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podczas opracowywania oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością należy pamiętać o tym, aby wszelkie działania były najpierw zaplanowane, a następnie w sposób uporządkowany realizowane. Wdrażanie ISO 9001 należy przeprowadzić etapami. Działania związane z przygotowaniem dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 i wdrożenia wymagań normy bazują na pracach przygotowawczych oraz pracach zasadniczych.

Do podjęcia decyzji o wdrażaniu systemu według ISO 9001 niezbędna jest determinacja najwyższego kierownictwa, które musi określić politykę jakości. W większych firmach dobrym pomysłem jest powołanie zespołu ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością. W tej grupie należy wyznaczyć kierownika lub jak kto woli - lidera. Taką osobę można mianować również pełnomocnikiem kierownictwa ds. jakości. Kierownik zespołu powinien posiadać zdolność decyzyjną, uprawniającą go do podjęcia działań związanych z wdrożeniem ISO 9001. W tym momencie należy rozpocząć szkolenia ISO 9001, przede wszystkim dla członków zespołu wdrażającego, a w dalszej kolejności dla pozostałych pracowników firmy. Należy pamiętać, aby treść i zakres szkoleń były dostosowane dla  danej grupy. Inna wiedza potrzebna będzie kerownictwu, a inna  np. operatorom maszyn. Można skorzystać ze szkoleń organizowanych w wyspecjalizowanych firmach szkoleniowych lub zatrudnić doświadczonego specjalistę, który przeprowadzi w organizacji cykl szkoleń wewnętrznych.

Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru przez kierownictwo organizacji – opierając się na zdaniu zespołu wdrażającego – które obszary działalności organizacji wejdą w zakres działania systemu zarządzania jakością. Należy także określić czy, a jeśli tak to które, punkty normy ISO 9001 wymagają wyłączenia. Należy określić kategorię oraz ilość procesów, które mają miejsce w organizacji oraz rodzaj wytwarzanych wyrobów czy usług.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena