Wiedza zdobyta dzięki wykształceniu staje się potęgą wtedy tylko, jeśli zostanie użyta do realizacji dokładnie określonego celu. Tylko mając określony cel i dokładny plan jego osiągnięcia, ustalisz, jakiej wiedzy potrzebujesz i gdzie będziesz tej wiedzy szukał.

Data dodania: 2007-04-24

Wyświetleń: 7144

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nie wystarczy raz ukończyć szkołę, nawet wyższą uczelnie, żeby być dobrym w swoim zawodzie.
Szkoła daje ogólne wykształcenie, natomiast specjalistyczną wiedzę, niezbędną do bycia dobrym w swoim fachu każdy zdobywa sam.


Dzięki dotacjom ze środków Unii Europejskiej wiele firm i uczelni w Polsce prowadzi bezpłatne szkolenia i kursy, dające możliwość podnoszenia kwalifikacji lub opanowania nowego zawodu. Mogą z nich skorzystać m. in. nauczyciele, bezrobotni, osoby odchodzące z rolnictwa, kobiety mieszkające w małych miejscowościach. Lista grup zawodowych i społecznych jest dużo szersza, warto zatem poszukać odpowiedniej propozycji dla siebie.

Inny sposób kształcenia się, szczególnie przydatny dla tych, co nie mają możliwości uczęszczać na uczelnie, to nauka na odległość.
W dobie Internetu staje się on coraz bardziej powszechny.
Powstał nawet nowy termin: e-learning.

Ciekawe, że sam pomysł kształcenia się na odległość wcale nie jest nowy.
Oto co pisze dr Napoleon Hill o kursach korespondencyjnych w swojej książce
„Myśl i bogać się”, wydanej jeszcze w 1937 roku.

„Naukę korespondencyjną można podjąć w każdym miejscu, do którego dociera poczta. Szkoły korespondencyjne oferują kursy w zakresie wszystkich przedmiotów, których można uczyć na odległość. Zaletą takich kursów jest elastyczność programu studiów pozwalająca na naukę w wolnym czasie. Poza tym ich uczestnicy z reguły mają możliwość skorzystania z konsultacji (pod warunkiem, że starannie wybiorą szkołę), które bywają bezcenne dla ludzi poszukujących wiedzy specjalistycznej. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, możesz czerpać korzyści z tego źródła.”


Nie zależnie od tego, jaką drogę edukacji wybierzesz, pamiętaj, że sama wiedza, nie poparta praktycznym działaniem, beż dążenia do celu, któremu ma służyć, nie wiele warta.
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena