Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości jest niezbędna dla wielu przedsięwzięć, w tym finansowania, notowań sprzedaży, analiz inwestycyjnych, ubezpieczeń majątkowych i podatków. Ale dla większości ludzi najbardziej użytecznym zastosowaniem wyceny nieruchomości jest określenie ceny wywoławczej lub zakupu kawałka nieruchomości.

Data dodania: 2022-04-07

Wyświetleń: 262

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Od jakich czynników zależy wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest trudna, ponieważ każda nieruchomość ma unikalne cechy, takie jak lokalizacja, wielkość działki, plan powierzchni i udogodnienia. Ogólne koncepcje rynku nieruchomości, takie jak podaż i popyt w danym regionie, z pewnością wpłyną na ogólną wartość danej nieruchomości. Poszczególne nieruchomości muszą jednak zostać poddane wycenie, przy użyciu jednej z kilku metod, aby ustalić ich wartość. Technicznie rzecz biorąc, wartość nieruchomości definiuje się jako bieżącą wartość przyszłych korzyści wynikających z posiadania tej nieruchomości. W przeciwieństwie do wielu dóbr konsumpcyjnych, które są szybko zużywane i tracą najczęściej na wartości, korzyści z nieruchomości są zazwyczaj osiągane przez długi okres czasu. Dlatego przy wycenie nieruchomości należy brać pod uwagę trendy ekonomiczne i społeczne, a także kontrole i regulacje rządowe oraz warunki środowiskowe.

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Podstawowym czynnikiem, który wpływa na cenę i wartość jest popyt czyli pragnienie lub potrzeba posiadania nieruchomości poparta środkami finansowymi pozwalającymi na zaspokojenie tego pragnienia. Następnie znaczenie ma również użyteczność czyli zdolność do zaspokojenia pragnień i potrzeb przyszłych właścicieli oraz zbywalność czyli łatwość z jaką będzie można w przyszłości daną nieruchomość sprzedać i przenieść prawa własności na kogoś innego. Do tego dochodzą jeszcze takie czynniki jak lokalizacja i atrakcyjność położenia, bliskość terenów zielonych czy dogodna, bezproblemowa komunikacja. Często okazuje się że wartość nieruchomości niekoniecznie jest równa kosztowi lub cenie. Koszt odnosi się do rzeczywistych wydatków - na przykład na materiały budowlane lub robociznę. Z kolei cena to kwota, jaką ktoś płaci za jakiś przedmiot czy usługę. Chociaż koszt i cena mogą wpływać na wartość, nie determinują jej. Cena sprzedaży domu może wynosić kilkaset tysięcy złotych ale wartość może być znacznie wyższa lub niższa. Na przykład jeśli nowy właściciel znajdzie w domu poważną wadę, taką jak wadliwy fundament, wartość domu może być niższa niż cena rynkowa. Nie zapominajmy jednak że na całkowity koszt wpływają jeszcze ilości pomieszczeń w danym budynku, metraż oraz to czy dany budynek posiada taras, balkon czy ogród.

Dokładna wycena nieruchomości jest ważna dla kredytodawców hipotecznych, inwestorów, ubezpieczycieli oraz nabywców i sprzedawców nieruchomości. Chociaż wyceny są zazwyczaj wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów i rzeczoznawców, każdy kto jest zaangażowany w transakcję na rynku nieruchomości, może odnieść korzyści z uzyskania podstawowej wiedzy na temat różnych metod wyceny nieruchomości.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena