Każda inwestycja budowlana jest wymagającym przedsięwzięciem, składającym się z rozmaitych procesów. Począwszy od placu budowy, wymogów formalnych, certyfikacji nieruchomości, po nowe regulacje unijne z zakresu zrównoważonego rozwoju tj.Taksonomia i raportowanie ESG. 

Data dodania: 2022-03-24

Wyświetleń: 298

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Usługi doradcze w inwestycjach komercyjnych - czy warto?

Inwestorzy, którzy potrzebują kompleksowej pomocy na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, chcący podnieść wartość inwestycji, obniżyć koszty eksploatacyjne bądź zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, powinni rozważyć usługi doradcze.

Certyfikacje ekologiczne w inwestycjach

Ekologiczna certyfikacja budynków komercyjnych https://jw-a.pl/services/studia-wykonalnosci/  w systemie BREEAM czy LEED w Polsce jest już powszechną praktyką. Stały wzrost popularności certyfikacji jest spowodowany tym, że nowe obiekty często są w posiadaniu spółek o kapitale zagranicznym, funduszy i firm, dla których zrównoważony rozwój jest istotnym elementem strategii inwestycyjnej. W samym 2020 r. na rynku mieliśmy łącznie około 845 certyfikowanych budynków (w systemach BREEAM, LEED, DGNB, WELL, HQU).

Certyfikacja ekologiczna nieruchomości powoli staje się powszechnym standardem

W związku z kolejnymi dyrektywami UE związanymi z Europejskim Zielonym Ładem, obiekty będą podlegały surowym wymogom i wytycznym. Portfele nieruchomości, które nie będę dostosowane do najnowszych standardów z perspektywy czasu będą narażone na wyższe koszty remontów, które wkrótce staną się przykrym obowiązkiem.

Budynki nieposiadające certyfikacji oraz te niespełniające wymagań ESG, zapewne będą trudniejsze do sprzedania. Natomiast ich cena będzie musiała zostać obniżona o nakład inwestycyjny związany z podniesieniem nieruchomości do aktualnych wymogów prawnych i ekologicznych. Dlatego warto, na jak najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego, dostosować obiekt do bieżących wymagań rynkowych, środowiskowych i tych związanych z raportowaniem niefinansowych, by zapobiec w przyszłości kosztownych zmian projektowych.

Jakie korzyści niesie doradztwo?

Proces certyfikacji rozpoczęty na wczesnym etapie pozwala na wdrożenie konkretnych rozwiązań technicznych, które są wymogiem podczas oceny dokonywanej przez jednostkę certyfikującą. Zespół doradczy analizuje wytyczne oraz rozwiązania możliwe do wdrożenia.  Klient określa sposób i zakres proponowanych zmian.

Następnie zespół projektowy pomaga wdrożyć zidentyfikowane rozwiązania. W takich zespołach doradczych często można znaleźć specjalistów posiadających akredytacje, którzy mogą pełnić funkcję niezależnych doradców we wszystkich fazach projektowania i budowy. Co bezpośrednio przekłada się na sprawniejsze uzyskanie certyfikatu dla danego obiektu z wyższym wynikiem. 

Interdyscyplinarny zespół doradczy potrafi trafnie wskazać użyteczne działania na każdym etapie inwestycyjnym. Przykładem takiej firmy doradczej jest JW+A, działającej na rynku od 2011 r. Specjalizującej się w certyfikacji LEED, BREEAM, WELL, a także w doradztwie raportowania niefinansowego ESG, Taksonomii UE i Net Zero.

Kompleksowość usług takich firm, niesie za sobą wiele korzyści m.in.:

  • doradztwo techniczne w procesie projektowym, analiza i rekomendacje zastosowania zielonych rozwiązań,
  • doradztwo i analizy możliwości rewitalizacji i modernizacji budynków istniejących,
  • pomoc we wdrażaniu wymogów certyfikacji (np. LEED i BREEAM) w procesie budowy, przygotowanie planów, polityk i procedur,
  • szybsze i skuteczniejsze uzyskanie certyfikacji ekologicznej z wysokim wynikiem,
  • efektywniejsze dostosowanie portfeli nieruchomości do nowych regulacji prawnym związanych z Europejskim Zielonym Ładem (ESG, Taksonomia),
  • obniżenie kosztów eksploatacji budynków, z zastosowaniem zielonych rozwiązań, które niosą korzyści dla wielu interesariuszy (najemcy, użytkownicy, zarządcy),
  • podniesienie wartości rynkowej inwestycji.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena