Współczesny termin kazirodztwo powstały obecnie w celu wypaczania pojmowania rzeczywistości (podobnie jak wiele innych), pierwotnie dotyczył wyłącznie stosunków pomiędzy przedstawicielami Wielkiej Rasy i pozostałych, ale nie brata i siostry.

Data dodania: 2021-01-13

Wyświetleń: 924

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kazirodztwo czyli mieszanie krwi Słowian z innymi ludami.

Mając na uwadze biblijny zapis z Księgi Powtórzonego Prawa rozdział 12 wersety 2 i 3, przedstawiane w różny sposób u każdej z religii, może dawać nieco mylny obraz i myślę, że dla jasności sytuacji najtrafniejszym jest tu tłumaczenie Biblii w przekładzie Nowego Świata:

„Macie doszczętnie zniszczyć wszystkie miejsca, gdzie narody, które wywłaszczycie, służyły swoim bogom — czy to na wysokich górach, czy wzgórzach, czy pod bujnymi drzewami. Ich ołtarze macie zburzyć, święte słupy roztrzaskać święte pale spalić, a rzeźbione wizerunki ich bogów porozbijać. Macie sprawić, by nie pozostał po nich nawet ślad”.

Wywłaszczanie narodów… te słowa wiele mówią i nie dotyczą tylko fizycznego wywłaszczania, ale i wywłaszczania duchowego. Odbieranie ludziom prawdy życia. Nie tylko prawa do wyboru tego, w co mam wierzyć, ale i prawdy o korzeniach.

Gdzie tu jest prawo wyboru?

Jest takie rosyjskie słowo: Кровосмешение (mieszanie krwi). Ale tłumacz google, przypadkiem lub z zamysłem, owe słowo tłumaczy jako: kazirodztwo… znaczenie tego słowa w tym pojęciu pochodzi od zmieszania krwi przedstawicieli Słowian, inaczej Wielkiej Rasy, czyli Da-Arjan, X-Arjan (Ch-Arjan), Rassienów (Rasy) i Światłorusów z innymi. Wtedy ten termin miał pojęcie kazirodztwa. Dotyczył on mieszania krwi pomiędzy osobnikami płci przeciwnych na przykład Słowian z Szarakami.

Głównie z ustnych przekazów wiemy, że aby zachować czystość genów dochodziło do związków małżeńskich pomiędzy bratem i siostrą w najznamienitszych rodach, a także w rodzinach królewskich. Z pewnością na ten temat zachowało się wiele przekazów, które spoczywają ukryte głęboko. Bo wiedzą manipuluje się od lat. Tak jak powyższy biblijny cytat ukazuje, przedstawiciele szaraków, których nazwa jest niepoprawna politycznie, gdy używamy jej w formie innej niż chwalenie, niszczą całą przeszłość.

Ktoś powie, że przecież ze stosunków brata i siostry rodzą się kalekie dzieci. Ale, gdyby tu leżała prawda, wszystkie inne dzieci, które się rodzą z tak zwanego „prawego łoża”, powinny być w stu procentach zdrowe. Dlaczego więc tak nie jest? Dlaczego z prawego łoża rodzą się także kalekie dzieci? I teoria kazirodztwa (stosunki brat i siostra) obalona. Poza tym natura też jest świadectwem. Tak jak wiele praw natury działa na ludzi, tak samo działa na zwierzęta. Badania udowodniły, że telgonia tak samo oddziałuje na ludzi, jak i na zwierzęta. A zatem, gdy zwierzęta odbywają stosunki pomiędzy rodzeństwem, też według tej teorii powinno na świat przychodzić chore potomstwo. Dlaczego tak nie jest? Czy znowu wszelkiego rodzaju barbarzyńcy znali święte prawa i unikali stosunków pomiędzy bratem i siostrą? Przyjrzyjcie się ludziom, którzy nauczają tego, że stosunek brata i siostry jest zły. Czy te tak zwane „autorytety” żyją według tego, czego nauczają?

W pierwotnym pojęciu Кровосмешение, chodziło o zgubny wpływ mieszania doskonałości z pełną niedoskonałością. W efekcie powstawały mieszańce, które nie przestrzegały boskich praw Wielkiej Rasy. Kiedy liczba mieszańców urosła do potęgi, powstał bunt, upadła prawość, a jej miejsce zajął chaos. Wtedy też dopiero zaczęły rodzić się kalekie dzieci. Słowianie przestrzegali świętych Praw Rita, ale też boska siła czystości genów pozwalała im działać zapobiegawczo i czyścić geny noworodka.

 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena