Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachęca swoją atrakcyjnością coraz większą grupę odbiorców, którzy decydują się na założenie firmy w jej postaci.

Data dodania: 2018-07-18

Wyświetleń: 508

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową w związku z czym jest także osobą prawną, a więc posiada zdolność do czynności prawnych, czyli czynności, których wykonanie wymaga tak zwanego “oświadczenia woli”.

Jedną z największych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewielki kapitał zakładowy wymagany do jej założenia. Od kilku lat jest to zaledwie 5 tysięcy złotych. To ogromne udogodnienie dla przedsiębiorców, gdyż wcześniej wynosił aż 50 tysięcy złotych, a jak łatwo się domyślić początkujący przedsiębiorcy nie władają zbyt dużymi środkami finansowymi. Kolejnym atutem danej spółki jest fakt, że do jej założenia uprawniony jest niemal każdy bez względu na kraj swojego pochodzenia. Prawa do jej rejestracji nie ma wyłacznie inna jednoosobowa spółka z o.o. nie znaczy to jednak, że nie może ona później poprowadzić takiego podmiotu.


Przepisy dotyczące księgowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znacznie utrudniają funkcjonowanie początkującym przedsiębiorcom. Podmiot ten zobowiązany jest bowiem do prowadzenia księgowości pełnej. To bardzo zaawansowane narzędzie służące do rejestrowania każdego zdarzenia gospodarczego, mającego miejsce w firmie. Księgowość spółek prowadzona musi być w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący. Zasady te odnoszą się przede wszystkim do sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. Księgowość pełna opiera się na księgach rachunkowych, które obowiązkowo muszą zostać przekazane specjalistom, a to z kolei naraża przedsiębiorcę na kolejne spore wydatki.

Do prowadzenia księgowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnione są biura rachunkowe oraz doradcy podatkowi. Organy te ponoszą odpowiedzialność za wszelkie czyny zabronione w tym zakresie między innymi za nieprowadzenie ksiąg, nieprzechowywanie ksiąg w miejscu wykonywania działalności bądź miejscu wskazanym przez podatnika, prowadzenie ksiąg niezgodne z rzeczywistą sytuacją firmy oraz w sposób wadliwy, a także za udaremnienie bądź utrudnianie kontroli skarbowej bądź innej czynności sprawdzającej.  

Pełna księgowość stanowi dla przedsiębiorstwa doskonałe narzędzie kontroli i analizy, które może znacznie podnieść efektywność firmy. Jest ona także niekończącym się źródłem informacji finansowych. Aby jednak spełniała swoje funkcje konieczne jest skorzystanie z usług specjalistów w tym zakresie. Usługi księgowe dla spółek świadczy wiele firm, jednak bardzo ważne jest wcześniejsze upewnienie się, że dane biuro rachunkowe zapewni najwyższy poziom obsługi księgowej.

 
Licencja: Creative Commons
0 Ocena