Artykuł opisujący w skrócie kwestię potrzeb transportowych a dokładniej mówiąc ich kondycję w obecnych czasach

Data dodania: 2008-08-26

Wyświetleń: 6481

Przedrukowań: 5

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIADOMOŚĆ

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym z wielu rodzajów tzw. potrzeb instrumentalnych, dotyczących realizacji określonych celów, zadań i zamierzeń są potrzeby transportowe. Są one pozwiązane z funkcjonowaniem całej gospodarki narodowej i organizacją życia społecznego każdego państwa. Potrzeby transportowe realizowane są przez firmy transportowe, firmy logistyczne, firmy spedycyjne i inne obsługujące transport a także działające w ramach transportu indywidualnego.
Obecny postęp techniczny i ekonomiczny oraz jednoczesny rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństw, wykształcił potrzebę zorganizowanego i celowego przemieszczania ładunków,ludzi a także informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz urządzeń transportowych. transport, spedycja, logistyka i magazynowanie to 4 główne obszary, które wraz ze wzrostem gospodarczym i rozwojem cywilizacyjnym, zyskały dużo na znaczeniu. Potrzeby transportowe są odzwierciedleniem wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego wynikając z :
- zwiększonej ruchliwości społecznej i komunikacyjnej ludności,
- rozwoju gospodarki światowej, międzynarodowego podziału racy,
- procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarki i społeczeństwa,
- ilości i zakresu informacji przepływających w społeczeństwie gospodarującym,
- powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospodarowania czasu wolnego,
- rozpowszechniania wiedzy w zakresie zapewnienia i możliwości realizacji określonych
wartości .

Licencja: Creative Commons
0 Ocena