Studia menadżerskie wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Równie dużą popularność zyskują też studia podyplomowe na kierunku zarządzanie. Okazuje się, że zawód menadżera jest nie tylko jednym z chętniej wybieranych, ale też jednym z tych, które wymagają ciągłego poszerzania wiedzy specjalistycznej.

Data dodania: 2016-06-08

Wyświetleń: 872

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zarządzanie w teorii i w praktyce

Od osoby ubiegającej się o stanowisko kierownicze oczekuje się zarówno odpowiednich predyspozycji, jak też kompetencji. Podczas gdy w pierwszym przypadku są to indywidualne cechy, tak w drugim są to wiedza nabyta podczas studiów oraz doświadczenie zyskanie w trakcie praktyki zawodowej. Teoria pozwala na stosowanie już gotowych i opisanych rozwiązań, sięganie po metody sprawdzone. Natomiast praktyka umożliwia dostosowywanie tych metod do potrzeb sytuacji i środowiska pracy.

Wysokie wymagania na stanowiskach kierowniczych związane są ze specyfiką zawodu menadżera. Menadżer koordynuje prace lub projekty realizowane w dziale, dbając o efekty końcowe kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest odpowiedzialny za zespół pod jego kierunkiem wykonujący określone zadania, a zatem rozwój zawodowy grupy podlegających mu pracowników. Rola menadżera nie może się więc ograniczać wyłącznie do zarządzania, ale powinna przede wszystkim uwzględniać planowanie, które pozwala później podejmować właściwe decyzje – ukierunkowane na efektywność projektów oraz rozwój zawodowy kadry.

Kompetencje menadżera

Aby jednak planowanie i wynikające z niego zarządzanie były efektywne, menadżer zmuszony jest do ciągłego poszerzania swej wiedzy. Należy pamiętać, że teorii zarządzania jest wiele, a tym samym dostępnych metod i narzędzi. Ponadto zarządzanie jako dziedzina nieustannie ewoluuje. Wszystko to zmusza menadżerów do samodzielnego dbania o własny rozwój zawodowy, co jest równoznaczne z podejmowaniem decyzji o momencie i formie dokształcania.

Regularne podnoszenie kwalifikacji jest warunkiem koniecznym szczególnie w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach. Jest to również podstawa w przypadku chęci zmiany pracy, przejścia do większego przedsiębiorstwa, gdzie wszelkie zmiany i rozwój zachodzą w sposób bardziej dynamiczny. Wykazując chęć zwiększania kompetencji, menadżer zyskuje w oczach pracodawcy, dzięki czemu ma szanse kierować bardziej złożonymi projektami lub koordynować pracami zespołu składającego się z wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej.

Podyplomowe studia menadżerskie

Na podyplomowe studia menadżerskie decydują się zarówno osoby, które dopiero ukończyły studia, jak też osoby posiadające staż pracy i doświadczenie w swoim zawodzie. Absolwenci upatrują w nich zwiększenia szansy na rynku pracy, natomiast praktykujący menadżerowie szansy na awans związany z rozwojem zawodowym. Ukończenie studiów podyplomowych okazuje się być niewątpliwie dużym atutem, gdy zachodzi potrzeba pogłębienia wiedzy i zyskania dodatkowych kompetencji.

Od studiów podyplomowych menadżerowie oczekują praktycznego ujęcia tematu. Stąd też ceniona jest nauka w małych grupach prowadzona w oparciu takie metody kształcenia, jak ćwiczenia i gry szkoleniowe. Ponieważ słuchacze studiów podyplomowych chcą łączyć teorię z praktyką, zajęcia powinny opierać się o analizę case study.

Licencja: Creative Commons