Komunikacja masowa i komunikacja społeczna to pojęcia bardzo zbliżone, oba powiązane są z kulturą, jednak istnieją też pewne różnice w ich definicji.

Data dodania: 2015-12-08

Wyświetleń: 1507

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Komunikacja masowa a komunikacja  społeczna


Media masowe, tak jak i komunikowanie masowe są nierozerwalnie powiązane z kulturą . John Fiske definiuje kulturę, jako zespół ustalonych wzorów, wynik zwyczajów kulturowych i zbiór szczególnie cennych wytworów kulturalnych. ( T.Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe ,Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2006). W każdym aspekcie funkcjonowania mediów, ich wykorzystywania i odbioru można dopatrywać się wymiaru kulturalnego. Media komunikują, a zatem przekazują treści, wartości i wzory, które powielane są przez odbiorców, którzy z kolei tworzą kulturę. Kultura nie mogłaby istnieć i rozwijać się bez komunikowania, nie tyle ,co przekazywania konkretnych treści artystycznych, ile komunikowania, jako wspólnego przeżywania i łączenia się. Oczywiście w kontekście wpływu mediów masowych na kulturę można dopatrywać się pozytywnych, jak i negatywnych stron.
Komunikacja masowa dokonuje się poprzez media masowe, które z kolei mają wpływ na to, co obecnie określa się kulturą masową, czyli produkcją dla rynku masowego. Sformułowanie to często przeciwstawiane jest kulturze elitarnej (wyższej, tworzonej przez artystów), a ponadto w kulturę masową wpisuje się pojęcie komercji i komercjalizacji, co wpływa na negatywne skojarzenia. Nie powinno jednak tak być, gdyż tak zwana kultura masowa równie dobrze nazywana może być kulturą popularną, ze względu na to, iż trudno postawić granicę między gustami elitarnymi a masowymi. Każdy człowiek bowiem,  jest w większej bądź mniejszej mierze, odbiorcą elementów kultury popularnej. Zdaniem Schudsona kultura popularna nie jest tanią alternatywą kultury wysokiej, ani masowo produkowaną papką dla mas, lecz żywą, nową gałęzią twórczości kulturalnej i rozrywki. Teza ta stawia zatem kulturę masową w pozytywnym świetle. Również dla Fiske’go kultura masowa (popularna) jest czymś pozytywnym właśnie z tego względu, że jest dostępna dla wielu ludzi, a więc powszechna i to od ludzi głównie jest zależna, bo to im musi się podobać by istnieć. Nie zmienia to jednak faktu, iż to, co wytwarza kultura popularna często jest mało wartościowe, puste i obciążone ideologicznie, a jej treści tworzone są dla zysku korporacji , a nie dla rozwoju ich odbiorców, którymi niejednokrotnie się manipuluje.
Reasumując komunikacja masowa i wszelkie środki masowego przekazu mają znaczny wpływ na to, jak kształtuje się i rozwija kultura społeczeństwa, a tożsamość kulturowa rodzi się z tego w jaki sposób społeczeństwo i pojedyncze jednostki wspólnie odbierają i przeżywają  przekazy mediów masowych. Komunikaty masowe wpływają  na postawy, światopogląd i widzenie spraw społecznych przez ludzi.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena