Tak, jak zakładowa kontrola produkcji (system ZKP) pozwala na stały nadzór nad prawidłowością produkcji materiałów budowlanych, tak samo istnieją zasady zaprowadzające ład w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Znajomość tych zasad jest koniecznością dla osób zajmujących się realizacją projektów i obsługą budów.

Data dodania: 2016-02-08

Wyświetleń: 2004

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zasady organizacji pracy przy budowie

Amerykański inżynier F.W. Taylor opierając się na obserwacjach i badaniach sformułował  następujące ogólne zasady organizacji pracy:


- przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynności konieczne do wykonania oraz najlepszy sposób jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich elementów prostych
- wszyscy wykonawcy odpowiedzialni za właściwe ukończenie projektu muszą mieć odpowiednio przydzielone prace
- każdy robotnik powinien mieć dokładnie określony zakres obowiązków i zapewnione odpowiednie warunki do wykonania swoich zadań
- wraz z przekazaniem robotnikowi zakresu prac należy także udzielić mu dokładnego instruktażu,
- osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami zobowiązana jest do stałego nadzoru prac i ich zgodności z wcześniejszym ustaleniami i dokumentacją.

W późniejszym czasie opracowano dokładniejsze zasady organizacji pracy:

  • Zasada ładu materialnego – miejsce środków pracy musi  być ściśle określone;
  • Zasada podziału pracy – polega na rozdzieleniu zadań na prostsze procesy i przekazanie ich odpowiednim osobom;
  • Zasada normalizacji pracy – wymaga ustalenia odgórnych norm np. w postaci przepisów omawiających dany proces produkcji;
  • Zasada oszczędzania wysiłku ludzkiego – eliminacja czynności zbędnych i zastosowanie odpowiedniej mechanizacji;
  • Zasada harmonizacji – wskazuje na odpowiednie dobieranie współpracujących ze sobą jednostek (ludzi, maszyn);
  • Zasada równości i rytmiczności – umożliwia wyrównywanie wahań w przebiegu realizacji  zadań przez ustalenie tempa pracy;
  • Zasada zapobiegania uszkodzeniom, zagubieniom przedmiotów, czy przerwaniu prac np. poprzez zadbanie o równomierność dostaw materiałów;
  • Zasada stosowania rezerw – wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw czasu, zapasowych maszyn, narzędzi itp.;
  • Zasada elastyczności – polega na stałym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków;
  • Zasada kontroli pozwala na wczesne ujawnienie rozbieżności pomiędzy planowanym a rzeczywistym wynikiem.

Znajomość i stosowanie się do powyższych zasad wprowadza ład na budowie, przyczynia się do szybszej realizacji projektu, często ograniczając , czy eliminując straty finansowe. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena