Obecne tempo wznoszenia nowych budynków czy centrów handlowych może budzić zaskoczenie i podziw. Jest ono możliwe nie tylko dzięki korzystaniu z nowoczesnych maszyn i innych technologii i zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników, ale także dzięki znakomitemu zaplanowaniu wszystkich robót i zadbaniu o logistykę.

Data dodania: 2017-01-10

Wyświetleń: 489

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Zaopatrzenie placu budowy

Na budowie potrzebni są bowiem nie tylko ludzie, ale także materiały. Z drugiej strony, zwykle nie ma miejsca na ich gromadzenie i przechowywanie na dużą skalę. Niektórych nie da się magazynować i muszą być dostarczane na bieżąco (np. beton).

Dlatego każda firma budowlana korzysta z listy zaufanych partnerów i dostawców, dzięki którym prace na budowie mogą toczyć się w sposób płynny i niezakłócony. Czasami lista ta jest krótka, gdyż jedna firma jest w stanie świadczyć usług, a czasem dłuższa, jeżeli kierownik budowy woli współpracować z partnerami posiadającymi bardzo wąską specjalizację.

Na pewno najistotniejsze jest znalezienie zaufanych firm transportowych. Budowa to świat maszyn o dużych rozmiarach i ciężarach, których nie da się przewozić w konwencjonalny sposób. Trzeba skorzystać z transportu ponadgabarytowego. Kolejnym rodzajem transportu, z którego korzystają budowlańcy, jest transport HDS, czyli z zastosowaniem hydraulicznego dźwigu samochodowego. Umożliwia on przewożenie nie tylko materiałów budowlanych, ale także elementów konstrukcji, na przykład ze stali lub betonu.

A jeżeli o betonie mowa – tak jak wspomniano na początku, musi być on dostarczany na plac budowy regularnie, gdyż już po kilku godzinach zaczyna wysychać, przez co diametralnie zmieniają się jego właściwości. Ponieważ produkcja betonu na miejscu jest nieopłacalna, budowlańcy kupują beton w betoniarniach, które z kolei dysponują specjalnymi pompami do betonu lub pompogruszkami, umożliwiającymi maksymalnie szybki rozładunek tego materiału.

Kluczowe jest także zadbanie o doprowadzenie mediów, bez których żadna budowa nie może zostać rozpoczęta, to jest wody i prądu. Kiedy tylko jest to możliwe, korzysta się z publicznych lub przemysłowych instalacji, w pozostałych przypadkach wykorzystuje się pobliskie cieki i zbiorniki wodne, a w ostateczności z dostawy wody w specjalnych zbiornikach do punktów zaopatrzenia na budowie. Jeżeli chodzi o prąd, jego źródłem mogą być sieci miejskie, sieci wysokiego napięcia (wtedy należy korzystać z transformatora) oraz agregaty prądotwórcze (jeśli wcześniejsze opcje są niemożliwe lub nieopłacalne).

Licencja: Copyright - zastrzeżona