Materiały budowlane to utwory lub przetwory, naturalnych formacji chemicznych zasobów ziemi, pozyskane lub przetworzone przez człowieka dla celów budowlanych. 

Data dodania: 2015-12-10

Wyświetleń: 6918

Przedrukowań: 3

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Materiały budowlane to różnego rodzaju materiały stosowane do budowy nowych obiektów – wnoszenia budynków lub naprawy już istniejących budowli i konstrukcji. Materiały budowlane dzielą się przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie, ale też ze względu na typ tworzywa, czy surowce użyte do ich produkcji.
Nie należy mylić materiałów budowlanych z surowcami budowlanymi. Surowiec to materiał przeznaczony do dalszej przeróbki, czyli naturalny – niepoddany żadnym zabiegom technologicznym, jak np. drewno, kamień, skała. Skała poddana np. obróbce termicznej i rozdrobniona staje się kruszywem stosowanym do produkcji zapraw budowlanych i betonów, które to są już materiałami budowlanymi.


Ze względu na przeznaczenie materiałów budowlanych podzielić je można na:

 • konstrukcyjne — przeznaczone do wznoszenia fundamentów np. beton,
 • izolacyjne — chroniące przed czynnikami atmosferycznymi np. styropian – wełna mineralna, papa,
 • instalacyjne — do tworzenia instalacji grzewczych, sanitarnych np. stal, żelazo.

Według rodzaju tworzywa materiały budowlane dzieli się na:

 • kamienne (np. kamień dekoracyjny używany we wnętrzach domów lub w produkcji posadzek),
 • ceramiczne (ze względu na ich właściwości wykonuje się z nich materiały ogniotrwałe takie jak: osłony typu OSC, maty ceramiczne, papier ceramiczny),
 • betony (jedne z najważniejszych i najpowszechniejszych obecnie materiałów budowlanych mające bardzo szerokie zastosowanie),
 • drewno (stosowane jest do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej — okna, drzwi, schody itp.)
 • metale (rozróżnia się metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne, metale przejściowe, metale ziem rzadkich),
 • tworzywa sztuczne.

Ostatnią kategorią podziału materiałów budowlanych jest ich zastosowanie przy wykonywaniu elementów budynku i dzieli się je w tym przypadku na:

 • ścienne np. bloczek, cegła, pustak ścienny, płyta gipsowo-kartonowa,
 • stropowe np. pustak stropowy, płyta,
 • dachowe np. dachówka.

Z produkcją wszelkich materiałów budowlanych nierozerwalnie powiązana jest zakładowa kontrola produkcji (system zkp), gdyż to ona pozwala na otrzymanie materiałów o wymaganych przez normy państwowe właściwościach. Przed dopuszczeniem materiałów na rynek powinny one być zbadane przez odpowiednie laboratorium budowlane pod kątem ich cech fizycznych, fizykochemicznych, mechanicznych i chemicznych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena