Dzięki dynamicznemu rozwojowi techniki i technologii, cały świat rozwija się w dużym tempie. Dzięki odkrywaniu różnego rodzaju innowacji każda dziedzina nauki może się rozwijać Podobnie jest w medycynie, która przez ostatnie lata bardzo ewaluowała. 

Data dodania: 2015-05-06

Wyświetleń: 926

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bezbolesne metody diagnozowania

Codziennie możemy zapoznawać się z interesującymi wiadomościami ze świata medycyny. Nie tak dawno, bardzo głośno zrobiło się wokół tematu projektu TRAFIC - metody oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej. Projekt ten jest na tyle przełomowy, ponieważ jest w stanie umożliwić bezinwazyjną diagnostykę w zakresie kardiologii.

O tomografii komputerowej

To wszystko jednak nie byłoby możliwe bez wprowadzenia tomografii komputerowej. Gdy po raz pierwszy tomografia została użyta, już wtedy zdano sobie sprawę, że zrewolucjonizuje branżę medyczną. Tomografia komputerowa, czyli tak zwane CT, odgrywa niezwykle ważną rolę w rozpoznawaniu i monitorowaniu wielu chorób. Tomografia służy między innymi do:

 • badania ośrodka układu nerwowego,
 • analizowania struktury mózgu i innych struktur wewnątrzczaszkowych,
 • monitorowania chorób zachodzących w klatce piersiowej,
 • badanie narządów jamy brzusznej i przewodu pokarmowego,
 • śledzenia zmian w układzie krwionośnym,
 • diagnozowania guzów nowotworowych.

Tomografia jest badaniem bezbolesnym, niezastąpiona w diagnostyce wielu chorób. Niemniej jednak oprócz tomografii komputerowej w medycynie bardzo często używa się również rezonansu magnetycznego.

Diagnozowanie chorób za pomocą rezonansu magnetycznego

Badanie to wykorzystuje bardzo silne działanie pola magnetycznego. Dzięki specjalnym magnesom, które posiadają różne natężenie pola magnetycznego możliwe jest wykonanie bardzo specjalistycznego i dokładnego badania. Rezonans magnetyczny pomaga w diagnozowaniu przede wszystkim chorób takich jak:

 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Alzheimera,
 • udar mózgu,
 • guzy rdzenia kręgowego,
 • nowotwory narządów płciowych.

Oprócz tych dwóch metod diagnostycznych równie popularną jest PET-CET. Badanie to swoją nazwę zawdzięcza wykorzystaniu tomografii emisyjnej (PET) oraz tomografii komputerowej (CT). Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie zmian metabolicznych w organizmie oraz określenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

Rozwój takich sprzętów z pewnością przyczynił się do rozwoju medycyny. Miejmy nadzieję, że w przyszłości urządzenia do diagnostyki chorób, a także do ich zwalczania, przyniosą wiele rozwiań.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena