Inwestorzy wreszcie doczekali się nowelizacji Prawa Budowlanego. Zmiany, które w nim uwzględniono będą w znacznym stopniu ułatwiały przeprowadzanie niektórych inwestycji i przyspieszą procedury związane w powstawaniem nowych obiektów. Jakie to zmiany?

Data dodania: 2015-05-02

Wyświetleń: 1062

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zmiany dotyczące pozwoleń na budowę

Nowe prawo określa, że do budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego nie będą już potrzebne pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak tylko określonych przypadków – gdy obszar oddziaływania budynków nie wykracza poza granice działki. Znaczy to tyle, że jeżeli obiekt ma powstać na granicy działek i w związku z tym może być uciążliwy dla sąsiadów, pozwolenie na budowę nadal będzie niezbędne. Jeżeli dom nie wykracza poza granice działki, niezbędne staje się jedynie zgłoszenie budowy. Nowe prawo zakłada również, że od momentu zgłoszenia budowy starosta ma 30 dni na ewentualny sprzeciw. Zmiana dotyczy zatem tego, że obecnie starosta nie decyduje o możliwości powstania budynku, lecz może tylko zgłosić sprzeciw co do jego wybudowania.

Co można budować bez pozwolenia?

Nowe prawo ustala również, że więcej obiektów może powstawać bez pozwolenia na budowę. Są to:

  • wolnostojące budynki parterowe
  • budynki rekreacji indywidualnej do 35m2, jednak tylko w określonej ilości
  • budynki parterowe handlowe lub usługowe do 35m2 powierzchni, jednak tylko w określonej ilości

Oświadczenia od dostawy mediów

Nowelizacja Prawa obejmuje też zmiany dotyczące innych kwestii formalnych. Nie będzie konieczności dołączania oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła, gazu, warunkach przyłączenia do poszczególnych sieci oraz oświadczenia o możliwości dostępu do drogi publicznej – chyba, że będzie dotyczyło dróg krajowych i wojewódzkich. 

Zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac

Nowelizacja prawa znosi również obowiązek zgłaszania zamierzonego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Wcześniej inwestor miał obowiązek zgłosić taką informację najpóźniej na 7 dni przez rozpoczęciem prac. Zmiany dotyczą również zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obecnie więcej obiektów będzie można użytkować na podstawie tego właśnie zawiadomienia. Będą to również:

  • myjnie samochodowe
  • stacje obsługi pojazdów
  • warsztaty
  • magazyny, w tym wiaty, hangary
  • określone obiekty kolejowe
  • parkingi
  • stawy rybne

Przepisy te z pewnością zyskają szerokie uznanie wśród większości inwestorów.

Bez zbędnych formalności możemy więc przystapić do dalszych działań, takich jak wybór geodety, architekta czy wykonawcy.

Licencja: Creative Commons