Wskaźnikiem istotnym z punktu widzenia każdego uczestnika rynku Forex jest wskaźnik RSI, czyli wskaźnik siły relatywnej. Kiedy należy z niego korzystać? Jakie informacje wskaźnik RSI przekazuje inwestorom?

Data dodania: 2015-03-03

Wyświetleń: 1389

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wskaźnik RSI a inwestowanie w waluty

RSI (Relative Strenght Index) to wskaźnik mierzący siłę wszystkich ruchów w górę względem siły wszystkich ruchów w dół. Za pomocą tego narzędzia możliwe jest ocenienie siły panującego aktualnie na rynku Forex trendu. Ponieważ kursy walut online zmieniają się z minuty na minutę, wskaźnik RSI może pokazywać sygnały kupna i sprzedaży.

Wartość wskaźnika RSI waha się od 0 do 100. W zależności od osiąganego poziomu wskaźnik może świadczyć o sygnale kupna lub sprzedaży. Aby prawidłowo odczytać informacje o potencjalnych szczytach i dołkach, niezbędne jest, by inwestor wziął pod uwagę swoją strategię inwestycyjną.

Kursy walut online a wskaźnik RSI

Aktualnie wskaźnik RSI jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów. Za jego pomocą możliwe jest określenie stanów wykupienia czy wyprzedania rynku, jeśli chodzi okursy walut online. Według specjalistów, gdy wartości są:

  • powyżej 70 punktów, to należy mówić o wykupieniu rynku;
  • poniżej 30 punktów, to mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku.

W zależności od wartości inwestorzy mogą dążyć do sprzedaży walut (gdy wskaźnik RSI przekroczy 70 punktów) lub zakupu (gdy wskaźnik RS spadnie poniżej 30 punktów). Powyższe dane uczestnicy rynku Forex odnoszą najczęściej do analiz krótkoterminowych. Przy strategii długoterminowej część specjalistów uwzględnia wyłącznie wskaźnik RSI na poziomie 50. Wówczas, gdy wartości plasują się:

  • powyżej 50 punktów – mówi się o sygnale kupna;
  • poniżej 50 punktów – mówi się o sygnale sprzedaży.

Analiza techniczna i dane o wskaźniku RSI

Większość inwestorów, w ramach dostępu do platformy, otrzymuje wgląd do szeregu przydatnych informacji, w tym wykresów pozwalających na przeprowadzenie analizy technicznej. Część dostępnych programów ma domyślnie ustawiony okres monitorowania wskaźnika RSI. Najczęściej jest to 14 okresów, ale zainteresowani inwestorzy mogą ten okres rozszerzyć lub zmniejszyć – zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Przy analizie technicznej wskaźnik RSI można wykorzystać do potwierdzenia trendu. Jeżeli inwestor zauważa trend za pomocą innych narzędzi, może go potwierdzić również przez obserwację wskaźnika RSI. W ten sposób zyskuje pewność, że trend na rynku rzeczywiście ma miejsce.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena