Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, pożyczka udzielana jest na podstawie umowy zawartej między dwiema stronami – pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Określa ona zasady, na jakich przekazywane są środki pieniężne i warunki spłaty zobowiązania. Co zatem należy wiedzieć o umowach pożyczki sporządzanych przez instytucje finansowe?

Data dodania: 2015-03-05

Wyświetleń: 948

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podstawowa forma umowy

W umowie pożyczki pożyczkodawca określa warunki, na jakich przekazuje pożyczkobiorcy środki pieniężne, a jednocześnie wskazuje zasady, które zobowiązują pożyczkobiorcę do spłaty zaciągniętego zobowiązania. W związku z tym umowa powinna zawierać takie informacje, jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • strony umowy, czyli dane instytucji finansowej oraz dane osobowe i adresowe konsumenta,
  • przedmiot umowy, czyli kwota pożyczki, a także wartość odsetek (spłacanych terminowo, jak i po przekroczeniu terminu),
  • opłaty i prowizje,
  • całkowity koszt pożyczki,
  • termin zwrotu zobowiązania,
  • konsekwencje w przypadku przekroczenia terminu spłaty.

Jeśli w umowie nie zostały uwzględnione najważniejsze informacje bądź ich zapis jest niezrozumiały, należy skonsultować się z przedstawicielem instytucji finansowej, w celu wyjaśnienia wątpliwości i doprecyzowania szczegółów.

Dodatkowe informacje

Każda umowa pożyczki jest obszernym dokumentem zawierającym nie tylko podstawowe informacje wynikające z przepisów prawa, które warunkują zasady przyznawania środków pieniężnych. Obowiązkową częścią umowy są również punkty dotyczące bezpieczeństwa realizowanej transakcji. W związku z tym, umowa precyzuje również takie kwestie, jak:

  • przepisy wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, gwarantujące konsumentom bezpieczeństwo ich danych osobowych oraz możliwość sprawdzania, w jakim celu są gromadzone i przetwarzane,
  • możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania, względem przewidywanego terminu i związanych z nim odsetek,
  • dstąpienie od umowy – pożyczkodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, co jest równoznaczne z odmową przyznania pożyczki. Bank czy instytucja pozabankowa, w przypadku dużego ryzyka, iż zobowiązanie nie zostanie uregulowane, może wydać decyzję odmowną w odpowiedzi na wniosek konsumenta o przyznanie pożyczki.

Ze względu na dużą ilość informacji ujętych w umowie pożyczki, należy zawsze dokładnie się z nią zapoznać.

Licencja: Creative Commons