W języku angielskim pytaniami "pozornymi" nazywamy zdania  podrzędne dopełnieniowe (tj. pełniące funkcję dopełnienia w zdaniu nadrzędnym), łączące się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą wyrazów pytających - what, how, when , why itp.

Data dodania: 2007-03-17

Wyświetleń: 22591

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przykład :

I know what their name is - Wiem, jak oni się nazywają

I know where Mr Lewis comes from - Wiem, skąd pochodzi pan Lewis.

Pytania "pozorne" łączymy także ze zdaniem nadrzędnym za pomocą wyrazu if ( użytego w znaczeniu "czy")

Przykład :

Do you know if he is going to write a book ? - Czy wiesz , czy ona ma zamiar napisać książkę ?

Pytania "pozorne" maja szyk taki jak zdanie twierdzące, w przeciwieństwie to pytań rzeczywistych - podmiot , orzeczenie zasadnicze , reszta orzeczenia:

Przykład :

I know where Mrs. Lewis works - Wiem , gdzie pani Lewis pracuje (pytanie rzeczywiste wyglądałoby tak : Where does Mrs.Lewis work ?)

Zdania z dopełnieniem bliższym i z dopełnieniem dalszym w języku angielskim.

W języku angielskim zdania, w których jako orzeczenie zasadnicze występuje czasownik oznaczający przekazywanie komuś czegoś ( np. give, lend, show, tell, sell, buy, bring, read, write), mają  zazwyczaj dwa dopełnienia, są to dopełnienia dalsze i dopełnienia bliższe.

Dopełnienie bliższe jest dopełnieniem, ktore określa, co przekazujemy, dopełnienie dalsze określa, komu przekazujemy.

Dopełnienie dalsze przeważnie poprzedza dopełnienie bliższe :

Podmiot     Orzeczenie  zasadnicze  Dopełnienie dalsze  Dopełnienie blisze


Mr. Scott    gave                            Dick                                a new football
Dick          showed                         his friends                       his new football
He            showed                         them                               his new football
                                                                                          boots as well

Zdania z dopełnieniem dalszym oraz zdania z dopełnieniem bliszym moga też przybrać inną postać. Wtedy dopełnienie bliższe poprzedza w nich dopełnienie dalsze, przed którym występuje przyimek to lub for.

Podmiot     Orzeczenie  zasadnicze  Dopełnienie dalsze  Dopełnienie blisze

Michael      gave                              his camera                 to his brother
John          showed                          his bicycle                 to me
Mrs Scott   bought                           a blue skirt                for Amanda

Czasownikami, ktore wymagają użycia przyimka to w dopełnieniu przyimkowym wymagają czasowniki : give, lend, sell, send, sho, tell. Użycia przyimka for wymagają czasowniki buy, get, make. Czasowniki bring, read, write mogą występować zarówno z to, jak i z for.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena