W języku angielskim jeżeli chcemy zdać sprawę z czyjeś prośby lub polecenia, a więc wyrazić je w mowie zależnej , trzeba użyć zdania w którym po dopełnieniu dalszym występuje bezokolicznik poprzedzony słówkiem to.

Data dodania: 2007-03-17

Wyświetleń: 17598

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dopełnienie dalsze wskazuje odbiorcę , a bezokolicznik to wyraża to plecenie :

Mrs. Lewis told Philip to wash his hands at once - Pani Lewis powiedziała Filipowi , aby natychmiast umył ręce

Margaret asked him to lend her his bicycle - Małgorzata prosiła go ,żeby jej pożyczył swój rower

Gdy będziemy zdawać sprawę z czyjegoś zakazu lub z prośby, by czegoś nie robić, to przed bezokolicznikiem z to stawiamy wyraz przeczący not :

Mrs Lewis told Margaret not to buy any more Pepsi -Cola - Pani Lewis powiedziała Małgorzacie , żeby nie kupowała już więcej Pepsi -Coli.

Czas Simple Present oraz czas Present Continuous w języku angielskim

Czas Simple Present

W języku angielskim jeżeli chcemy powiedzieć, że jakiś stan trwa albo jakaś czynność odbywa się stale, zazwyczaj albo co jakiś czas - to wtedy należy użyć czasu Simple Present :

The Benders speak Polish at home - Benderowie mówią w domu po polsku

Mr. Scott lives in New York - Pan Scott mieszka w Nowym Jorku

Mrs. Scott gets up at seven every day - Pani Scott codziennie wstaje o siódmej.

Utworzenie zdania pytającego w czasie Simple Present, polega na użyciu formy osobowej czasownika specjalnego DO - w trzeciej osobie liczby pojedynczej does, w pozostałych osobach do :

Do you like coffee ? - Czy lubisz kawę ?

What time does Mark get up ? - O której wstaje Marek ?

W języku angielskim zdanie przeczące tworzymy, używając formy do lub does, która w mowie potocznej łączy się w jedna całość z przeczeniem not :

The Benders do not (don't) live in London - Państwo Bender nie mieszkają w Londynie.

Mrs. Scott does not (doesn't) teach history - Pani Scott nie uczy historii.

Czas Present Continuous

Gdy chcemy po angielsku powiedzieć, ze jakaś czynność odbywa się w momencie, w którym o niej mówimy - to należy użyć czasu Present Continuous:

Mark and Amanda are playing tenis - Marek i Amanda graja w tenisa (w tej chwili).

I 'm reading a new book by Graham Grant - Właśnie czytam nową książkę Grahama Granta

Mr.Scott is having dinner - Pan Scott właśnie je obiad .

Tworząc zdanie pytające w czasie Present Continuous, należy postawić formę am, is lub are przed podmiotem :

Is Mark playing football ? - czy Marek gra w tej chwili w piłkę nożną ?

Jeżeli chcemy utworzyć zdanie przeczące, należy postawić słówko not po formie am, is lub are. Jeżeli chodzi o potoczną mowę angielską to słówko to łączy się w jedną całość z formami is i are :

Amanda is not isn't singing now. - Amanda w tej chwili nie śpiewa .

Licencja: Creative Commons
0 Ocena